Peříčkový týden zakončí benefiční večer sbírky Pomozte dětem

On-line slavnostní benefiční večer sbírky Pomozte dětem začíná dnes na ČT1 od 20:10. Diváky provedou herci Matouš Ruml a Marek Němec. Vystoupí Hana Zagorová, Monkey Business, Aneta Langerová. Sbírka podpoří vybrané organizace, které pomáhají znevýhodněným a ohroženým dětem.

Pomozte dětem je charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který pořádá Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Českou televizí

Hlavním cílem sbírky je umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým a znevýhodněným dětem do 18 let věku po celé České republice.

Každoročně je Nadací rozvoje občanské společnosti vyhlašováno veřejné výběrové řízení na nadační příspěvky ze sbírky. Peníze jsou distribuovány do všech regionů ČR, pomoc realizují nestátní neziskové organizace (NNO) prostřednictvím individuálních a ročních projektů. Maximální výše nadačního příspěvku ze sbírky pomozte dětem je u ročních žádostí 350 000 Kč, u individuálních žádostí pak 50 000 Kč.

Žádosti organizací hodnotí komise složené z odborníků, které v rámci každého ročníku posuzují a vybírají TOP 30 projektů určených k podpoře.

Při posuzování přihlášených projektů je kladen důraz především na:

  • Zvyšování kvality života dětí.
  • Vytváření rovných příležitostí pro všechny děti a různé skupiny populace.
  • Podporu práv dětí na život v rodině nebo v náhradním rodinném prostředí.

Organizace s nárokem na podporu jsou vždy zveřejněny se startem kampaně v médiích a pro ně Kuře sbírá v průběhu ročníku peníze. Takže v každé chvíli je jasné, kdo usiluje o podporu a na jaký projekt může dárce přispět.

29.3. – 4.4. 2021 Peříčkový týden pomoc je lehká jako pírko, pomozte dětem

V týdnu 29.3. – 4.4. probíhá Peříčkový týden, jehož hlavní myšlenkou je pomoc lehká jako pírko. Darovat a měnit společně dětský příběh je snadné a my vám to chceme ukázat.

  • Pošlete dar jednoduše přes DMS ve tvaru DMS KURE 90 na číslo 87 777.
  • Zaplaťte kartou online a darujte tak jakoukoliv částku
  • Pošlete dar přímo na účet 95 95 95 95 95 / 0600
  • Na e-shopu Pomozte dětem zakupte peříčkovou brož.

Zdroj: www.pomoztedetem.cz.

YouTube
Share