Vysoké školstvi

MŠMT schválilo nová pravidla pro přípravu učitelů. Čeká je více praxe i tzv. klinický rok

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo začátkem dubna 2024 nová pravidla pro vysokoškolské studijní programy, které vedou ke kvalifikaci pedagogických pracovníků. Tato nová pravidla, tzv. Rámcové požadavky, upravují podobu vzdělávání učitelů a dalších pedagogických pracovníků na všech fakultách připravujících učitele (pedagogických, přírodovědeckých, filozofických, tělovýchovných a dalších) a jsou součástí probíhající Reformy přípravy učitelů. Reforma má za cíl zajistit, aby systém přípravy učitelů v ČR do roku 2030 patřil k nejlepším v Evropě.

Read More

Na Univerzitě Karlově vznikl ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví nový předmět.

Péče orientovaná na člověka. Tak se jmenuje nový předmět vyučovaný na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Přináší inovativní přístup ke vzdělávání budoucí generace lékařů tím, že se zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností a zdůrazňuje lidský aspekt lékařské profese. Má za sebou první úspěšný semestr a na podzim se do něj studenti mohou znovu přihlásit.

Read More

Arboretum Řícmanice se na jeden den otevře veřejnosti

V sobotu 24. února se koná v Arboretu Řícmanice den otevřených dveří, jedinečná příležitost prohlédnout si v doprovodu odborníků tamní výjimečnou sbírku exotických jehličnanů. Připraveny jsou také hry pro děti a pestré občerstvení. Den otevřených dveří začíná v 9.30 a potrvá do 16.00 hodin.

Read More

Tři čtvrtiny pedagogů chtějí ze svých technologií vytěžit více

Výzkum společnosti Epson odhalil, že 73 procent[1] pedagogů chce vědět, jak lépe využívat technologie, které jsou již v jejich organizaci k dispozici. Aby na tuto otázku odpověděla, vydala společnost Epson novou zprávu, Posouvání hranic vzdělávání, ve které vyzývá k tomu, aby se vzdělávací systémy vrátily k technologickým základům a zaměřily se na to, co výzkumníci nazývají „vzdělávacím jádrem“.

Read More

Nadační fond Cesta ke vzdělání vyhlašuje granty v programu Cesta ke vzdělání 2024

Nadační fond Cesta ke vzdělání již pošestnácté podpoří projekty pražských škol a jejich žáků. Grantový program „Cesta ke vzdělání 2024“ je zaměřen na podporu účasti nadaných studentů pražských středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří na zahraničních pobytech, konferencích, stážích, soutěžích, dále pak také na usnadňování vzdělávání pražských žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Read More

Studenti FAMU opět zazářili

Nominace na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film zcela v jejich režii. K letošnímu ročníku cen Český lev byly ve spolupráci Mattoni 1873 a Státního fondu kinematografie oznámeny nominace na prestižní nestatutární Cenu Magnesia za nejlepší studentský film. Nominace byly opět v režii studentů Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění (FAMU), kteří pobrali všech pět nominací. […]

Read More

Ministři Bek a Langšádlová představili koncepci podpory excelence na VŠ a AV ČR

 Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláš Bek ve spolupráci s ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou na jednání vlády předložili koncepci institucionální podpory excelence na vybraných univerzitách a v rámci Akademie věd ČR.  

Read More