Doprava Praha

Pražská doprava

Uzavírka podjezdu Průběžná – Švehlova, Praha 10 v obou směrech

Na základě sdělení Magistrátu hlavního města Prahy – Odboru pozemních komunikací a drah podáváme informaci o uzavírce podjezdu Průběžná – Švehlova, P.10 .

Read More

Bezkontaktní tlačítko pro chodce již najdete v Praze

 K moderní metropoli patří dynamické řízení dopravy, jehož součástí je i preference na přechodu pro chodce. K tomu už řadu let patří chodecké tlačítko v různých podobách. V rámci aktuální situace TSK zavádí do testovacího provozu bezkontaktní tlačítko, které chodcům umožní zajištění jejich preference bez nutnosti dotyku s tlačítkem.

Read More

Rozvoj PID v minulém roce a výhled rok 2021

Rok 2020 znamenal pro systém Pražské integrované dopravy i přes nelehkou situaci s pandemií koronaviru významné rozšíření do Středočeského kraje, posun v informování cestujících i představení nové podoby zastávek a vozidel. Díky spolupráci se Středočeským krajem se systém PID rekordně rozšířil o další významné oblasti ve Středočeském kraji. I přes prakticky neustálé změny v souvislosti s protiepidemickými opatřeními se […]

Read More

Metro a signál mobilních operátorů

V loňském roce v Praze přibylo dalších 23 stanic metra, kde už výmluva na výpadek signálu nemá smysl. Všech 61 stanic by mělo být podle informací Dopravního podniku hl. m. Prahy pokryto signálem začátkem roku 2022.

Read More

Trvalé změny PID od 4. 1. 2021

Od 4. ledna 2021 dochází k trvalým změnám na vybraných autobusových linkách PID v Praze i Středočeském kraji. Nejvýznamnější je úprava linkového vedení v severovýchodní části Prahy, kde se zřizují nové linky 159 a 916 a mění trasa linek 186, 201, 209, 302, 396 a 953. Další větší změny nastanou v oblasti Berounska a Hořovicka, kde dochází ke korekcím jízdních řádů vybraných linek, aby se zlepšila dostupnost nemocnice Motol pro cestující ze Zdic a Žebráku, posílení linky 394 z Králova Dvora do Prahy a také k úpravám školních spojů v oblasti Zdic a Cerhovic.

Read More

Provoz PID o adventním víkendu a vánočních a novoročních svátků

Hl. m. Praha, ROPID a Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) o nadcházejícím adventním víkendu 19. a 20. prosince 2020 posílí spoje na tramvajových linkách 8 a 22, navíc bude v provozu také linka 4. O tomto víkendu posílí také autobusovou linku 207. Všechny školní linky letos naposledy vyjedou v pátek 18. prosince. Na Štědrý den bude Pražská integrovaná doprava jezdit podle sobotních jízdních řádů s ukončením denního provozu v 18:00. Od 25. do 27. prosince a 1. ledna bude PID v provozu podle nedělních jízdních řádů. O pracovních dnech, tj. 21. – 23. prosince a 28. – 31. prosince 2020 bude jezdit PID podle aktuálních jízdních řádů platných pro pracovní den (bez školních linek a spojů). V návaznosti na zpřísnění protiepidemických opatření vlády budou poslední soupravy pražského metra počínaje pátkem 25. prosince 2020 vyjíždět z konečných nově mezi 22:30 a 22:40.

Read More

Městem bezpečně, městem spolu… DPP spouští novou kampaň, která má přilákat cestující zpět do MHD

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) spustil kampaň s hlavním sloganem Městem bezpečně, městem spolu…, která poukazuje na neopodstatněný strach z cestování MHD kvůli možnosti nákazy covid-19. Hlavním cílem této kampaně je u cestujících tyto obavy rozptýlit a do MHD vrátit ty, kteří ji před koronakrizí běžně využívali. Kampaň poběží do konce ledna 2021 formou […]

Read More

Přístup na železniční zastávku Praha-Eden

s modernizací železničního koridoru vzniká od 13. prosince 2020 nová zastávka Praha-Eden pro linku S9 a R49 (pro linku R49 dočasně do otevření žst. Praha-Zahradní Město).

Read More