Doprava Praha

Pražská doprava

DPP opraví tramvajovou trať v Nádražní ulici mezi Smíchovským nádražím a Andělem

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) naváže na probíhající rekonstrukci tramvajové trati v Nádražní ulici a vymění lokálně kolejnice a kolejové oblouky také v úseku Anděl – Smíchovské nádraží. Práce začnou tuto sobotu 15. srpna 2020 v ranních hodinách a potrvají do pátku 28. srpna 2020. Budou probíhat postupně ve směru od Anděla ke Smíchovskému nádraží, jsou rozděleny do tří etap tak, aby bylo možné na části trati co nejdříve obnovit tramvajový provoz a linku č. 7 vrátit do své původní trasy. DPP po celou dobu výluky zavede náhradní autobusovou dopravu X20.

Read More

Kde se řidiči v Praze nejčastěji dopouštějí přestupků? Prozkoumejte statistiky. Město zveřejňuje nová data

Na portálu otevřených dat hl. m. Prahy najdete nově data o dopravních přestupcích řešených Magistrátem hlavního města Prahy. Jedná se přibližně o 60-75 % dopravních přestupků spáchaných na území hlavního města. Zatím jsou na portálu publikována data za posledních pět let, novější budou průběžně doplňována.

Read More

Oprava části Jiráskova mostu omezí dopravu

Technická správa komunikací začne v pondělí 10. srpna 2020 s opravou konstrukčních částí chodníků a zábradlí, a to v obou směrech mostu. Práce by měly být hotové do 15. října 2020.

Read More

LTE síť je nově na Českomoravské a Hradčanské, do konce roku se rozšíří do dalších 11 stanic pražského metra

 Dvacátou osmou a dvacátou devátou stanicí pražského metra pokrytou signálem vysokorychlostní sítě LTE jsou Českomoravská na lince B a Hradčanská na lince A plus přilehlé tunely. V následujících dnech je doplní ještě Dejvická. Díky tomu budou moci cestující využívat mobilní a datové služby v LTE kvalitě nepřerušovaně v celém úseku linky A od Nemocnice Motol až po Muzeum.

Read More

Městská doprava v Praze bude mít novou podobu – nová vozidla v moderním nátěru bez zvýšených nákladů

Nové grafické řešení podoby dopravních prostředků a kompletní vizuální identity integrované veřejné dopravy Hl. m. Prahy a Středočeského kraje vzešlo z designérské soutěže, kterou měla na starosti profesionální organizace CZECHDESIGN

Read More

Návrh na řešení problémů na trati Praha – Beroun č. 171

Díky optimalizaci  tratě Praha – Beroun č. 171  je nyní velký problém provozu. Nedodržování jízdních řádů a k tomu spojené mimořádné události potřebují radikální řešení.

Read More

Od 1. srpna 2020 bude autobusová linka 112, která spojuje stanici metra Nádraží Holešovice a Zoologickou zahradu v Troji, vedena rychlejší a spolehlivější trasou přes Trojský most i ve směru do ZOO.

Vedení linky 112 obousměrně po Trojském mostě bylo naplánováno již v době stavby mostu. Ve směru z centra dosud nebylo realizováno, protože nedošlo ke stavební úpravě výjezdu z jižního terminálu autobusů Nádraží Holešovice a přilehlého zastávkového ostrůvku. V trvalém stavu tak odbočení kloubových autobusů doleva ve směru k Trojskému mostu nebylo možné. Nyní byla tato úprava realizována a může tak být zahájen zkušební provoz linky 112 přes Trojský most i ve směru z centra, který potrvá cca 4 měsíce.

Read More