VĚDA

Malé buňky parazitických prvoků pod drobnohledem díky expanzivní mikroskopii

Vědci budou moci snadněji studovat malé buňky parazitických prvoků, kteří způsobují spavou nemoc nebo leishmaniózu. Nově jim to umožní metoda expanzivní mikroskopie, která se dosud používala zejména ke studiu savčích buněk. Optimalizovat tento postup i pro výrazně menší buňky se podařilo týmu vědců z Ústavu molekulární genetiky AV ČRa Karlovy univerzity pod vedením Vladimíra Vargy (ÚMG).

Read More

Obraz alchymického laboratoria v umění představí výstava ve Window Gallery

Co si lze představit, řekne-li se alchymie a její laboratoř? Jako první přijde na mysl temná místnost přeplněná destilačními přístroji a tavícími pecemi, množstvím skleněných nádob, metalurgických kelímků nejrůznějších velikostí, nástrojů jako kleště a kladiva, mramorových desek na roztírání minerálů, měchů na rozdmýchání ohně či kbelíků s dřevěným uhlím. Do jaké míry jsou však tato zobrazení reálná? Jaká náčiní a materiály alchymisté používali? Byli alchymisté šarlatáni, nebo spíše předchůdci moderních vědců? Na tyto a další otázky odpovídá výstava Alchymické laboratorium ve výtvarném umění, která začíná ve čtvrtek 16. září ve Window Gallery, výlohách knihovny Ústavu dějin umění AV ČR (ÚDU AV ČR).

Read More

Ptákům i zajícům se lépe daří v menších polích. Česká to nejsou

Vyšší druhová rozmanitost ptáků a jejich početnost souvisí s velikostí půdních bloků. Ukazuje to výzkum vědců v příhraničních oblastech Česka a Rakouska. Odborníci zjistili, že v Rakousku je bohatší zastoupení ptáků. Vědci ve studii také navrhují ochranná opatření, která by pomohla biodiverzitě i proti erozi.

Read More

Ministr ocenil děkana Petra Kalendu za propagaci chemie

Za pedagogickou činnost udělil děkanovi Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice ministr školství prestižní resortní vyznamenání. Medaili Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy 2. stupně převzal dnes prof. Petr Kalenda na slavnostním aktu v prostorách Senátu ČR. Děkan podporuje a aktivně se účastní akcí, které mají vzbudit mezi žáky zájem o technické obory a studium chemie.

Read More

Slavnostní předání Medaile Rudolfa Brdičky

Ve čtvrtek 26. srpna 2021 proběhlo na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského slavnostní předání Medaile Rudolfa Brdičky za rok 2020. Laureátem se stal prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který medaili obdržel z rukou ředitele Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, prof. Martina Hofa, Dr. rer. nat., DSc.

Read More

Archeologové Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni objevili nedaleko Řípu unikátní pravěkou mohylu

Unikátní mohylu z doby kamenné zkoumají archeologové u obce Dušníky v Ústeckém kraji. Jedná se o takzvanou dlouhou mohylu, která patří k nejstarším v Evropě. Odhalili zachovalý mohylový násep a především hrobovou komoru se zachovalou výdřevou, pohřbem dítěte a artefakty z doby asi 3800 let př. n. l. 

Read More

Přístroji, který vznikl na Univerzitě Palackého, zajistí cestu do praxe nová spin-off společnost

Univerzita Palackého (UP) v Olomouci učinila významný krok pro komercializaci čtvrté generace Mössbauerových spektrometrů – přístrojů pro analýzu materiálů s obsahem železa či oxidů železa, které vyvinuli zdejší vědci. O výrobu, prodej i servis zařízení se nadále postará soukromá spin-off společnost Iron Analytics na základě licenční smlouvy o užívání know-how. Univerzita mimo jiné získá podíl […]

Read More

Historici Akademie věd ČR obdrželi medaili Za zásluhy o diplomacii

Vědci Jan Němeček a Jindřich Dejmek převzali medaili ministra zahraničních věcí ČR Za Zásluhy o diplomacii. Jsou prvními profesionálními historiky, kterým bude toto ocenění uděleno. Mezi laureáty z řad domácích i zahraničních politiků a diplomatů patří například Madeleine Albrightová, Jan Kavan nebo bývalý tajemník NATO lord George Robertson.

Read More

Kovová voda poprvé připravena v pozemských podmínkách

Je možné zařídit, aby voda byla vodivá stejně jako třeba měděný drát? Vědci předpokládali, že k něčemu takovému může docházet v jádrech velkých planet, kde vysoký tlak dokáže stlačit molekuly vody k sobě do té míry, až se začnou překrývat jejich elektronové obaly. Vyvinout takový tlak v pozemských podmínkách v současnosti není možné. Mezinárodní vědecký […]

Read More

Národní muzeum pokračuje v archeologických výzkumech v Sýrii

Generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš a generální ředitel Generálního ředitelství Památek a muzeí Syrské arabské republiky Mohammad Nazir Awad podepsali v úterý 27. července 2021 licenci na prodloužení společné archeologické mise. Díky tomu bude moci Národní muzeum i nadále pracovat v jedinečné archeologické lokalitě Tell Al Shameh-Naher-el-arab, ze které pochází nálezy datované do doby […]

Read More
YouTube
Share