Top news

VĚDA

Transplantace plic s unikátním rekordem v délce pobytu na mimotělní podpoře

Nejsložitější transplantace plic proběhla ve Fakultní nemocnici v Motole vloni v červnu. Tehdy se pro šestatřicetiletou pacientku, která byla už více než 6 měsíců hospitalizovaná ve VFN kvůli těžké plicní hypertenzi, objevily vhodné dárcovské plíce.

Read More

Evropská kosmická agentura hledá kosmonauty

Evropská kosmická agentura (ESA) připravuje výběrové řízení na pozice nových astronautů, hlásit se mohou i čeští kandidáti. Stovky dalších pozic v rámci ESA se budou vypisovat v nejbližších letech v rámci generační obměny. Pro české zájemce se tak otevírají dveře do prestižních odvětví s vysokou přidanou hodnotou.

Read More

Laser L3-HAPLS dosáhl provozního výkonu 0.5 PW na opakovací frekvenci 3.3 Hz a zaznamenal světový rekord

V Centru ELI Beamlines byl 5. února 2021 demonstrován provoz laserového systému L3-HAPLS na úrovni 0.5 PW při opakovací frekvenci 3.3 Hz. V provedených zkouškách byly pulsy generované laserovým řetězcem komprimovány ve vakuovém PW kompresoru pomocí čtyř velkoplošných difrakčních mřížek. Úspěšné završení těchto zkoušek je dalším milníkem směrem k dosažení plného projektovaného výkonu systému L3-HAPLS navrženého pro dlouhodobý vysoce stabilní provoz s opakovací frekvencí 10 Hz.

Read More

Výzkum proteinu CD46 posouvá asistovanou reprodukci k principům přirozeného oplození

Vědecký tým Kateřiny Komrskové z Biotechnologického ústavu Akademie věd ČR v centru BIOCEV, který se věnuje zkoumání příčin neplodnosti, podal dva mezinárodní patenty, které mají klíčový význam pro budoucí využití tohoto výzkumu.

Read More

Miniprasata pomáhají v terapii Crohnovy nemoci

Při léčbě komplikací Crohnovy choroby, vážné nemoci trávicího traktu, můžou pomoci miniprasata. V Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR se podařilo vytvořit model s podobnými komplikacemi, jakými trpí pacienti s Crohnovou chorobou. Zvířata tak mohou posloužit k vývoji a testování nových léčebných postupů.

Read More

Praha zahajuje projekt na podporu nadaných dětí

Hlavní město Praha ve spolupráci s Pražským inovačním institutem spouští nový projekt na podporu nadaných dětí. Na základě tzv. inkluzivní koncepce Prahy, kterou pražské zastupitelstvo schválilo loni na podzim, začal institut napříč pražskými školami sbírat data o současném stavu podpory nadaných dětí i o nástrojích pro podporu talentů ve školách.

Read More

Vědci představili průlomovou metodu ke zkoumání proteotoxického stresu buněk, který vede k neurodegenerativním nemocem a rakovině

Staré a poškozené bílkoviny mohou v lidském těle v krajních případech způsobovat problémy vedoucí až k rozvoji Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby či nádorových onemocnění. Tým vědců z Univerzity Palackého v Olomouci (UP) a Masarykova onkologického ústavu v Brně nyní přišel s převratnou metodou, jak procesy v těchto proteinech sledovat a zkoumat prostřednictvím cíleného poškozování za […]

Read More

Přímá přeměna metanu na metanol má šanci se prosadit v průmyslu

Transfer nové kompaktní metody přeměny metanu na metanol, kterou vyvinul tým vědců z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR pod vedením Jiřího Dědečka, má velkou šanci na uplatnění v průmyslu. Na prvním Transfera Technology Day 2020, propojujícím vědu a byznys, postoupil projekt do finále a byl vyhodnocen jako třetí nejlepší. Při hledání partnerů pro průmyslové využití spolupracují vědci z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR s transferáři z Centra transferu technologií AV ČR (CeTTAV). Metoda by mohla například zlevnit paliva.

Read More

ČVUT v Praze podepsalo s Pražským inovačním institutem memorandum o spolupráci

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) a Pražský inovační institut (Pii) se dnes dohodly na spolupráci. Společně se budou věnovat propagaci nových vědeckých poznatků, inovačních řešení a témat, která budou přispívat k rozvoji moderní městské infrastruktury metropole a ochrany jejího životního prostředí. Faktická spolupráce už začala. Pii je součástí projektového konsorcia v žádosti do […]

Read More

Roušky pomáhají – Vědecky potvrzeno

Mezinárodní kolektiv autorů, ke kterým patří i Vladimír Ždímal z Ústavu chemických procesů AV ČR, v rozsáhlém článku podrobně informuje, jak je užitečné nošení roušek na veřejnosti v boji proti pandemii covid-19.

Read More
YouTube
Share
%d bloggers like this: