VĚDA

Projekt novorozeneckého screeningu SCID (těžká kombinovaná imunodeficience) a SMA (spinální svalová atrofie) v České republice

 Na začátku letošního roku byl v České republice spuštěn celonárodní pilotní program, který rozšířil paletu novorozeneckého screeningu o dvě nová onemocnění – SMA (spinální muskulární atrofie) a SCID (těžká kombinovaná imunodeficience). V obou případech se jedná o závažná, život ohrožující onemocnění, jejichž časný záchyt má zásadní vliv na pacientovu prognózu. Pilotní projekt probíhá pod záštitou MZČR ve spolupráci s Národním screeningovým centrem ÚZIS.

Read More

Umělá inteligence pomůže stanovit diagnózu pacientů

Umělá inteligence bude pomáhat při stanovování diagnózy pacientů na základě jejich laboratorních vzorků. Na unikátní pilotní technologii MAIA spolupracuje https://www.bc.cas.cz/Biologické centrum Akademie věd ČR, Nemocnice České Budějovice a biotechnologická společnost Aiolite. Projekt spolufinancovala Technologická agentura ČR a vyvrcholí na konci června letošního roku. Výsledkem spolupráce bude vývoj pokročilého softwarového nástroje, který lékařům pomůže v rozhodování o léčbě pacienta. 

Read More

Univerzita Karlova se dohodla na spolupráci se společností Microsoft: Společné memorandum podpoří vytovření bezpečnějšího kybernetického prostoru

Univerzita Karlova uzavřela memorandum o vzájemné spolupráci se společností Microsoft. Jeho cílem je naplňování společné vize o podpoře vzdělávání, zvyšování povědomí a sdílení odborné znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a kybernetických dovedností.

Read More

Konference s RVVI představila inovativní projekty zaměřené na udržitelnost

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně RVVI Helena Langšádlová ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Akademií věd ČR uspořádali Konferenci Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR. Řečníci představili současné poznatky a důkazy o příčinách a projevech klimatické změny i inovativní české projekty, které nabízí udržitelná řešení.

Read More

Přijďte si přivonět! Jubilejní 60. výstava léčivých rostlin Centra léčivých rostlin LF MU ve znamení vůní

Letošní ročník bude doprovázet unikátní panelová výstava Zahrada vůní – rostliny v parfémech. Návštěvníky provede celou historií používání parfémů od dávné minulosti až po dobu současnou. Seznámí je s mnoha používanými složkami. Dozví se o jejich původu či zpracování. Dokonce si budou moci sami vyzkoušet jejich vůni – součástí výstavy bude také čichová složka. U většiny popisovaných složek bude možné si přičichnout nejen k esencím získaných z rostlin, ale i k vůním, ve kterých se používají. Ukázky parfémů se budou každý týden obměňovat.

Read More

Budoucí epidemie pomůže zvládnout Národní institut virologie a bakteriologie

Skoro tři desítky špičkových vědeckých týmů z Akademie věd ČR, Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci vytvoří robustní výzkumnou síť zaměřenou na studium virů a bakterií a vývoj nové antivirové a antibakteriální léčby. Vznikající Národní institut virologie a bakteriologie je financován z prostředků EU částkou 1,3 miliardy […]

Read More

Trojská botanická zahrada otevře laboratorní učebnu pro školy

Botanická zahrada hl. m. Prahy buduje přírodovědné vzdělávací centrum a se začátkem nového školního roku, tedy v září, otevře laboratorní učebnu pro základní a střední školy. Školní třídy mohou využít učebnu v rámci výuky přírodovědných předmětů. Programy mají podnítit v dětech zájem o skrytý mikrosvět, naučit je základní manipulaci s mikroskopem a laboratorní technikou a vzbudit v nich zájem o bádání. Laboratoř disponuje nadstandardním vybavením a byla zřízena za podpory Magistrátu hl. m. Prahy. Programy pro školní skupiny podporuje i generální partner trojské botanické zahrady, značka Hyundai. Součástí vzdělávacích aktivit zahrady jsou též přednášky, další programy a komentované prohlídky přizpůsobené školním osnovám.

Read More

Čeští vědci navrhli filtr proti covidu pro rozvojové země

Vědci z Centra materiálů a nanotechnologií Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice ve spolupráci s Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR a Textilním zkušebním ústavem v Brně vyvinuli osobní filtr proti SARS-CoV-19, který by se mohl uplatnit v rozvojových zemích. Celá sestava, jež se dá sbalit do batohu, nevyužívá nanomateriály, ale běžně dostupnou polyesterovou pleteninu podobnou flísové […]

Read More

Výjimeční vědci převezmou medaile Akademie věd ČR

Třináct vědců, kteří jsou špičkami ve svém oboru a dosahují mezinárodního uznání, převezme medaile Akademie věd ČR. Udělí jim je předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová. Mezi oceněnými jsou například odborník na výzkum jeskyní, literární teoretici i teoretici dějin umění, badatelé v oblasti právní vědy, hydrobiolog, odborník na ryby či expert v oblasti vibro-akustiky a hlasového […]

Read More

Horko v Praze: zvýšená úmrtnost za posledních 10 let

Neobvyklé a četné vlny horka v letech 2010 až 2019 jsou reálnou hrozbou pro zdraví a život lidí, zejména ve městech s hustou zástavbou. Riziko úmrtí v souvislosti s horkem bylo v Praze v uplynulé dekádě téměř dvakrát vyšší než ve třech předchozích. Vliv horka na úmrtnost v Praze v letech 1982–2019 zjišťovala studie vědců z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd ČR a Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Výsledky analýzy uveřejnil odborný časopis Urban Climate.

Read More