Optimalizace trati Praha – Beroun S7

Návrh na řešení problémů na trati Praha – Beroun č. 171

Díky optimalizaci  tratě Praha – Beroun č. 171  je nyní velký problém provozu. Nedodržování jízdních řádů a k tomu spojené mimořádné události potřebují radikální řešení.

Read More

Správa železnic připravuje výstavbu tunelu mezi Prahou a Berounem

Správa železnic vyhlašuje výběrové řízení na zhotovení aktualizace dokumentace pro územní řízení stavby Novostavba trati Praha-Smíchov – Beroun. Jejím předmětem je výstavba nové dvoukolejné trati na 3. tranzitním koridoru přímo propojující stanice Praha-Smíchov a Beroun. Vítěz výběrového řízení by měl být znám letos na podzim.

Read More

Startuje Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)

V těchto dnech byla podepsána smlouva. Úsek Praha-Smíchov – Praha-Radotín je položen na železniční trati Praha-Smíchov – Řevnice – Beroun, která je součástí III. tranzitního železničního koridoru Praha – Plzeň – Cheb – státní hranice SRN. Začátek stavby je v km 1,805 a konec stavby v km 10,561.

Read More

Praha-Radotín rekonstrukce trati a železničního mostu

V pondělí 27. dubna byla sundána polovina staré mostní konstrukce mezi Karlickou ulicí a Horymírovým náměstím v rámci akce „Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“.

Read More

Dopravní omezení ,optimalizace trati Praha-Smíchov – Černošice, v Radotíně od 9.3.2020

Dne 9. března se v Radotíně uzavře podjezd pod železničním mostem v Karlické ulici. Hlavní průjezd Radotínem tak bude uzavřen až do 10. prosince 2020. K omezení dochází v souvislosti se stavbou takzvané „Optimalizace trati Praha-Smíchov – Černošice“.

Read More

Studie proveditelnosti posuzuje varianty nového spojení Prahy a Berouna

Začátkem příštího roku tedy 2019,  budou k dispozici výsledky Studie proveditelnosti nové trasy Praha – Beroun/Hořovice, kterou zadala Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).

Read More