Optimalizace traťového úseku Praha – Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)

Přehled plánovaných omezení pro měsíc březen 2022 + výhled

Přehled plánovaných prací pro měsíc březen 2022

  •  7/9 se překlopila výluka traťových a staničních kolejí a rekonstruují se traťové koleje 1 a 3 od km 3,4 – 9,3 a podchod v km 10,221. V rámci této výluky dojde k rekonstrukci mostů, propustků, podchodů, realizaci nového železničního spodku a svršku, práce na provizorním a definitivním zabezpečovacím zařízení, práce na novém trakčním vedení a nové protihlukové stěně. Lichá kolejová skupina se bude rekonstruovat do 10/6/2022.
  •  V březnu budou probíhat práce na železničním svršku v úseku Radotín km 9,3 (cca autobusová zastávka Vrážská) – Velká Chuchle km 7,3 (cca autobusová zastávka Zahradnictví), dále probíhají práce na nástupišti č.1 ve Velké Chuchli, s tím související práce na kabelizaci zab.zař. a nízké napětí a silnoproud, osvětlení apod., dále práce na přístřešku, práce na zárubní zdi a podchodu. Dále probíhají práce na železničním spodku a následně svršku v úseku od km 6,3 – odbočka Barrandov. Zde budou probíhat dokončovací práce na mostě v ulici Podjezd a následně práce na vozovce a přeložkách kabelových sítí.
  •  Práce na podchodu v Radotíně: Podchod u přejezdu Na betonce je z části již hotov, budou se zde dělat dokončovací práce a práce na oplocení, dále se začnou vnitřní práce – pokládka dlažby, obkladů
  •  Stavební práce na novém technologickém objektu v Malé Chuchli, práce na výpravní budově v Radotíně a práce na trakční měnírně v Malé Chuchli.
  •  Začínají práce na výstroji technologií v technologickém objektu a ve výpravní budově a v trakční měnírně
  •  Probíhají práce na kabelovodu u výpravní budovy a podél této strany, práce na základech přístřešků
  •  Začnou práce na protipovodňovém opatření, s tím související přeložky kabelových sítí, demolice vozovky a následně zakládání protipovodňových opatření.

Přehled plánovaných omezení pro měsíc březen 2022 + výhled

Silniční omezení / uzavírky:
– 1/5/20-31/12/22 bude v Mezichuchelské naproti Hornbachu zřízen vjezd a výjezd do zařízení staveniště
– 1/6/20-30/11/22 bude v Mezichuchelské u „esíčka“ vjezd a výjezd na staveniště
– 31/7/20-30/4/22 uzavírka podchodu u restaurace Rozmarýn
– 13/3/21-12/22 uzavírka tunýlku v ulici Prvomájová, 8/9/21-15/7/22 možný průchod pěších
– 22/9/21-11/4/22 uzavírka podjezdu pod tratí v ulici Podjezd
– 22/9/21-11/4/22 zprovoznění provizorního přejezdu v ulici Paroplavební x Zbraslavská
– 13/9/21 – 10/6/22 – omezení připojovacího pruhu na Strakonické za Barrandovským mostem směrem na Strakonice
– 11/10/21 – 24/5/22 – nájezdy a výjezdy ze stavby v ulici Radotínská / Vrážská, lokální omezení Dej přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu
– 22/10/21 – 15/3/22 – zákaz stání Na Rymáni a Ke Zděři
– 2/5/22 – 10/6/22 – uzavírka přejezdu ve Velké Chuchli
– 2/5/22 – 5/6/22 – omezení jednoho pruhu v ulici Radotínská od přejezdu ve Velké Chuchli cca 200 m směrem do Radotína
– 7/3/22 – 15/7/22 – omezení jednoho jízdního pruhu a poté kompletní uzavírka Vrážské ulice (u Prvomájové – u Janky) od 2/5/22 z důvodu realizace protipovodňového opatření
– 9/5/22 – 17/6/22 – připojení kanalizace na ulici Vrážská, u výpravní budovy, omezení vždy jednoho pruhu a případně chodníku
– 10/6/22 – 30/6/22 – uzavírka cyklostezky Zbraslavská
– 30/11/22 – uzavírka přejezdu Na betonce

Kolejová omezení / výluky provozu pro měsíc březen 2022:

– nepřetržité – pro zastávku Velká Chuchle: 8/9/21–10/6/22 budou vyloučeny dvě koleje blíže řece
– nepřetržité – pro zastávku Radotín: 8/9/21–10/6/22 budou vyloučeny koleje blíže řece (v provozu pouze nové ostrovní nástupiště a provizorní nástupiště vně kolejiště ze strany ulice Prvomájová, tj. naproti výpravní budově)
– noční – bude probíhat zastavení provozu, a to v nocích z 3/4 – 4/5, dále z 7/8 – 11/12
– noční – v nocích z 28/2 na 1/3 – 2/3 a dále z 5/6 – 6/7 a dále 27/28 – 31/3 na 1/4 bude provoz pouze přes Krč

Omezení v ŽST Praha Radotín v prostorech pro veřejnost:

– 8/9/21–10/6/22 pro železniční stanice Radotín nebudou provozovány původní nástupiště blíže řece
– 1/4/21 – 12/22 – neprůchodný podchod přes celé kolejiště – pro přechod kolejiště použijte provizorní lávku

Omezení v zastávce Praha Velká Chuchle v prostorech pro veřejnost:

– 03/22 – 10/06/22 pro zastávku Velká Chuchle bude provozováno nové nástupiště (u lesa) s příchodem průchodem novým podchodem

zdroj : Správa železnic