ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Hlavní solární boom ČR teprve čeká, letošními milníky jsou 3 „A“: agrovoltaika, akumulace a agregace flexibility

V Praze dnes začala vrcholná událost oboru fotovoltaiky a akumulace: konference Solární energie a akumulace v ČR i letos přivedla na jedno místo zástupce největších firem, experty ze státní správy, ministerstev, místních samospráv i odborných organizací. Zatímco dosavadní rozvoj fotovoltaických elektráren (FVE) se odehrával především na střechách, nyní míří ve větší síle i na zem […]

Read More

Evropský hackathon udržitelnosti GreenHack bude v Praze hostit inovátory z celého světa

Evropský hackathon udržitelnosti GreenHack přivítá 85 etických hackerů z České republiky i ze zahraničí. Akce se uskuteční 27. a 28. května na NEWTON University v Kongresovém centru Praha. Ve svém čtvrtém ročníku svolává GreenHack (www.greenhack.eu) mladé inovátory, aby se postavili pěti výzvám v oblasti udržitelnosti.

Read More

Formule E poprvé v Šanghaji využívá letecké palivo

Formule E poprvé investuje do služby DHL GoGreen Plus, která využívá využití udržitelného leteckého paliva (SAF) v letecké nákladní dopravě od závodu v Berlíně až po závod v Šanghaji Pilot snižuje emise skleníkových plynů nejméně o 80 % ve srovnání s konvenčním leteckým palivem, přičemž staví na desetiletí inovací a udržitelného rozvoje mezi plně elektrickou […]

Read More

Aplikace k třídění odpadu v Praze nově umožňuje sledovat rozmístění velkoobjemových kontejnerů nebo získat aktuální informace o sběrných dvorech

Prostřednictvím webové aplikace Moje Praha – Odpady mohou obyvatelé hlavního města získávat užitečné informace k třídění odpadu, nově pak jsou k dispozici další dvě funkcionality. První informuje o tom, kdy a kde budou stát velkoobjemové kontejnery, druhá zobrazuje umístění sběrných dvorů po Praze a jejich návštěvnost.

Read More

Soutěž E.ON Energy Globe jde do finále. O prestižní ocenění se utká šest projektů, které se zaměřují na ekologii a udržitelnost

Obrovský počet 167 projektů zaměřených na ekologii se letos přihlásilo do 16. ročníku soutěže E.ON Energy Globe. Všechny posoudila odborná porota a do finále se dostalo šest z nich.  O vítězi, který k titulu získá také 500 000 Kč od pořadatele soutěže, společnosti E.ON, rozhodne veřejnost. Hlasování o vítězi odstartuje 23.  května a potrvá do 20. Srpna na webu soutěže. Slavnostní vyhlášení proběhne stejně jako loni na E.ON Ekofestivalu, tentokrát v Brně.

Read More

Ochranná pásma pro stromořadí: to přinese novela zákona o ochraně přírody a krajiny

Zdravé vzrostlé stromy a aleje v městských oblastech jsou součástí opatření, díky kterým můžeme lépe čelit měnícím se klimatickým podmínkám. Stromy poskytují stín a chlad v horkých dnech, zachytávají prach a tlumí hluk či pomáhají zasakovat vodu. Když je horko, tak ji zase odpařují zpět a zvlhčují tak ovzduší. Alejím ale chybí stejná ochrana jako třeba vodovodům či plynovodům. Proto Ministerstvo životního prostředí připravilo změnu zákona o ochraně přírody a krajiny, která ochranu stromořadí a vzrostlých stromů posílí. Zajistí také, aby za stromy pokácené kvůli výstavbě byla vysázena adekvátní náhrada.

Read More

Výsadba stromů kolem silnic a cest dostane zelenou, MŽP novelou o zákona o ochraně zemědělské půdy odstraňuje zásadní problém

Stromy, stromořadí i ostatní dřeviny podél silnic jsou fenoménem a typickým prvkem naší krajiny, které navíc významně pomáhají adaptaci krajiny na změnu klimatu. Stará výsadba se ale kácí a novou často komplikuje povinnost dodržovat tří metrový odstup u vzrostlých stromů od pozemků, které sousedí s těmi silničními. To nyní změní novela zákona o zemědělském půdním […]

Read More

Od prvního září začne platit zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy. MŽP upravilo podporu výměny kotlů od září a oznámilo, jak budou probíhat kontroly

Zákaz využívání kotlů první a druhé emisní třídy začne platit od 1. září 2024. Mnoho občanů již využilo podporu z kotlíkových dotací i z programu Nová zelená úsporám. Ty, kteří nevyhovující kotle ještě nevyměnili, Ministerstvo životního prostředí nabádá, aby tak učinili a využili do konce srpna jedinečné příležitosti čerpat aktuální výši dotací. Od 1. září sice bude podpora pokračovat, ale bude výrazně nižší. Pokud si navíc domácnosti stihnou o dotaci požádat do konce srpna, i když nestihnou kotel vyměnit, budou k tomu úředníci při kontrolách přihlížet. A nově bude možné od září zažádat o dotaci na výměnu všech uhelných kotlů.

Read More

Krkonošskému národnímu parku je 61 let, 30 let hospodaříme v lesích a opět jsme obhájili prestižní certifikát FSC

Při dnešní příležitosti 61. výročí založení Krkonošského národního parku si připomeňme, že je to přesně 30 let, co lesy na území Krkonoš přešly od státního podniku Lesy České republiky pod správu Správy KRNAP. Ne náhodou tuto informaci uzavíráme konstatováním, že jsme v minulých dnech opět obhájili prestižní certifikát FSC® (Licenční kód FSC-C005056) potvrzující ekologické hospodaření v lesích.

Read More

Stockholmská úmluva chrání naše zdraví již 20 let

Před dvaceti lety vstoupila v platnost Stockholmská úmluva, klíčový mezinárodní právní nástroj zaměřený na odstranění, omezení výroby, používání a uvolňování perzistentních organických polutantů (POPs). Po dvou desetiletích intenzivní mezinárodní spolupráce slavíme pozitivní dopady, které má na ochranu zdraví člověka a životního prostředí na celém světě.

Read More