ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ČEZ jako první česká firma získal certifikát pro své klimatické cíle

Plán Skupiny ČEZ snížit emise z výroby elektřiny na polovinu do roku 2030 posvětila celosvětově uznávaná odborná iniciativa SBTi. Oficiální potvrzení, že deklarované cíle největší české energetiky jsou v souladu s Pařížskou dohodu o omezení globálního oteplování, získal ČEZ jako vůbec první česká firma. Mezinárodní ověření dekarbonizačních cílů čím dál častěji od firem požadují například […]

Read More

Závod na palivové články o výkonu 1 MW v továrně Ferrari v Maranellu

Ferrari  učinilo další krok ke svému cíli stát se uhlíkově neutrální do roku 2030 díky nové továrně na palivové články na tuhé oxidy o výkonu 1 MW ve svém závodě v Maranellu.

Read More

Bouřky hlídá v ČHMÚ také nová Konvektivní skupina

V průběhu loňské letní sezóny začala vznikat v rámci ČHMÚ odborná Konvektivní skupina (KOS). Od 1. května tohoto roku funguje v operativním režimu a zkvalitňuje tak služby v oblasti předpovědi konvektivních jevů, tedy bouřek a jejich extrémních projevů.

Read More

Vědci chtějí zadržet vodu v lese, aby neodtékala

Vědci se budou zabývat zadržováním vody v okolí lesních cest. Voda tam byla dosud povětšinou sváděna tak, aby cesty nenarušovala a z lesa rychle odtekla. V době klimatické změny a zvyšování teplot bude ale nutné tento postup změnit a lépe s vodou hospodařit. Zjistit aktuální situaci a navrhnout nová opatření se budou snažit vědci z […]

Read More

Konference s RVVI představila inovativní projekty zaměřené na udržitelnost

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně RVVI Helena Langšádlová ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Akademií věd ČR uspořádali Konferenci Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR. Řečníci představili současné poznatky a důkazy o příčinách a projevech klimatické změny i inovativní české projekty, které nabízí udržitelná řešení.

Read More

Toužíte po kytici do vázy? Natrhejte si lupinu! Pomůžete tím přírodě!

Správa Krkonošského národního parku vyzývá k boji proti invazivnímu druhu – lupině mnoholisté. Tato krásně kvetoucí rostlina představuje pro krkonošské luční druhy značné riziko.

Read More

Legální zpřístupnění hraničního přechodu Modrý sloup je možné – pod podmínkami

Cesta k hraničnímu přechodu Modrý sloup Luzenským údolím může být zpřístupněna návštěvníkům. Musí se však dodržet několik podmínek – tak zní ve stručnosti rozhodnutí odboru Státní správy Národního parku Šumava, která rozhodovala o navržených kompenzačních opatření.

Read More

Environmentální cena Josefa Vavrouška

Cena Josefa Vavrouška oceňuje konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj.  Uděluje se na počest předního českého ekologa JosefaVavrouška, který tragicky zahynul se svou dcerou v roce 1995 při pádu laviny ve slovenských Roháčích.     

Read More

Mattoni 1873 podpoří rozmanitost české přírody spolu s ochránci přírody buduje Motýlí louky Rudiho Mattoni

Výrobce minerálních vod Mattoni 1873 společně s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) chce do několika lokalit v Česku vrátit druhovou rozmanitost i ohrožené motýly. Monitoring lokalit a první práce začaly na podzim loňského roku na veřejně přístupných pozemcích v okolí závodů v Mnichově, Byňově a v Poděbradech. Projekt mj. navazuje i na odkaz pravnuka Heinricha Mattoniho, který byl uznávaným […]

Read More

Vídeň bude hostit šestý ročník Schwarzeneggerova klimatického summitu

Arnold Schwarzenegger se opět vrací do Vídně. V úterý 14. června 2022 zde už pošesté uspořádá klimatickou konferenci Austrian World Summit. Mezi účastníky nebudou chybět ani dva nejvyšší obránci klimatu z Evropy a USA.

Read More