Základní vzdělání

Do programu festivalu ZUŠ Open se letos zapojí 444 základních uměleckých škol z celé republiky; benefiční koncert Magdaleny Kožené bude přenášet Česká televize

Příští týden naplno vypukne celostátní festival základních uměleckých škol ZUŠ Open, který pod heslem ZUŠlechťujemeuměním nabídne od 23. května do 9. června 600 akcí. ZUŠ Open je v počtu účinkujících i rozsahem programu bezesporu největší kulturní událostí v České republice. ZUŠky vedle koncertních, divadelních nebo výstavních sálů opět zamíří do veřejného prostoru, a rozehrají tak parky, náměstí, […]

Read More

Šišlání, či nesprávná výslovnost –⁠⁠⁠⁠⁠ jak můžeme u dětí podpořit vývoj řeči?

Může se zdát přirozené, že děti šišlají či komolí slova a většina rodičů tak nesprávné výslovnosti svých dětí minimálně zpočátku nevěnuje příliš pozornosti. S přibývajícím věkem se však nesprávná výslovnost fixuje, a proto by v nejlepším případě měla být upravena před nástupem do první třídy.

Read More

Děti pečují o vzácné botanické lokality

Jarní měsíce jsou čas, kdy děti ze základních a středních škol pravidelné pomáhají krkonošské přírodě, konkrétně krkonošským loukám. Letos s jejich pomocí na 14 lokalitách vyhrabeme stařinu, odstraníme napadané větve a nálety dřevin. Hrabání letos vzhledem k teplému počasí začalo již před třemi týdny xerotermní loukou ve Víchové nad Jizerou a v závislosti na počasí předpokládáme, že […]

Read More

Hlavní hygienička: děti ve školách nebudou vylučovány z kolektivu na základě absence očkování 

Ministerstvo zdravotnictví koriguje nepřesný výklad pražské hygienické stanice ve věci nákazy černým kašlem a příslušných hygienických opatření. Všechny krajské hygienické stanice jsou se správným výkladem srozuměny a budou postupovat pod metodickým vedením Hlavní hygieničky ČR. Očkovacích látek pro děti i dospělé je dostatek a objednat si je mohou všichni poskytovatelé zdravotních služeb.

Read More

Autobus Uličník bude v Praze 4 pomáhat dětem a mladistvým už pátým rokem

Také letos vyjede do ulic městské části Praha 4 autobus Uličník, mobilní nízkoprahový klub pro děti a dospívající. Rada městské části Praha 4 dnes schválila použití účelové neinvestiční dotace hlavního města Prahy v oblasti prevence kriminality na realizaci tohoto projektu a rovněž dofinancování rozdílu mezi skutečnou cenou služby a dotací poskytnutou hlavním městem. Autobus se vrátí do osvědčených lokalit před základní školy.

Read More

Meziresortní skupina pro institucionální stravování má jasné výsledky a práce na dalších krocích probíhají podle plánu

Ministerstvo zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s odborníky na výživu a dalšími aktivně pracují na reformě školního stravování. Již v únoru byla vydána Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování a proběhla i řada vzdělávacích seminářů a workshopů. Probíhá také finalizace odborných podkladů pro pilotní testování nového spotřebního koše a novelizaci vyhlášky o školním stravování. Ta bude účinná nejpozději před začátkem školního roku 2025/2026, jak bylo plánováno od začátku fungování skupiny. K žádnému zásadnímu odkladu nedošlo.

Read More

Více než polovina předškolních dětí má problémy s řečí, pětina s grafomotorikou, ukázal dotazník

Více než polovina předškolních dětí má problémy s řečí, pětina pak s grafomotorikou. Některé děti se dokonce potýkají s oběma problémy. Pouze necelá třetina dětí problémy nemá. Vyplývá to z dotazníku zaměřeného na rodiče pěti- a šestiletých dětí, který iniciovala lékařka-vzdělavatelka Jana Martincová, autorka vzdělávacích bestsellerů pro děti. V průběhu února se dotazníku zúčastnilo 2128 rodičů. S blížícími se zápisy do prvních tříd Martincová vyzývá rodiče, aby se s dětmi připravovali a nepodceňovali význam celoroční komplexní domácí přípravy. Prvních šest let je pro vývoj dítěte nejdůležitějších.

Read More

Základní škola Lyčkovo náměstí se bude bránit tzv. „spádové turistice“

Základní škola Lyčkovo náměstí v Praze 8 je velmi oblíbená, ale bohužel ne nafukovací. Základní školy v celé republice se řídí tzv. spádovostí, kdy zajišťují primárně přijetí děti ke vzdělávání podle trvalého bydliště dítěte. Vzhledem k tomu, že podle kvalifikovaného odhadu zhruba 15 procent rodičů u ZŠ Lyčkovo náměstí každoročně mění účelově bydliště dětí, aby byly přijaty právě na tuto školu, bude letos trvalý pobyt prověřován.

Read More