Střední vzdělávání

Elektronicky se na střední školu přihlásilo 135.000 uchazečů

 Na 135 tisíc uchazečů o studium na střední škole podalo přihlášku s využitím nového elektronického systému DiPSy, a to buď plně elektronicky nebo výpisem. Z celkem 150.000 přihlášených, jejichž přihlášky jsou nyní v systému, tak elektronickou cestu při přihlašování využilo přibližně 90 % všech uchazečů. Přesný počet přihlášených bude znám poté, co ředitelé škol do systému zadají všechny přihlášky, které přišly v klasické listinné podobě. Podat přihlášku prostřednictvím DiPSy mohli uchazeči a jejich rodiče od 2. do 21. února 2024.

Read More

Česko má nejvíce středoškolsky vzdělaných v rámci EU

Nová publikace Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) – 2023 přináší zajímavé porovnání statistických dat nejen mezi členskými státy Evropské unie, ale i za další země. Vedle tabulek z demografických, sociálních a ekonomických oblastí v ní zájemci naleznou i další témata, například cestovní ruch nebo dopravní infrastruktura.

Read More

Elektronicky přihlášku podalo už více než 50 % uchazečů

Neděle 11. 2. 2024 byla pro systém DIPSY rekordní den, během 24 hodin bylo podáno 9940 přihlášek.

Read More

Do škol zřizovaných obcemi a kraji přibylo meziročně 5 miliard

 Tento týden ministerstvo rozepsalo školám prostředky pro rok 2024, a to včetně navýšení, které vláda na návrh ministra školství Mikuláše Beka schválila před dvěma týdny. Celkově tak stát veřejnému regionálnímu školství posílá o téměř 5 mld. Kč více než vloni. Počet míst nepedagogických pracovníků financovaných státem neklesne o více než 8 tisíc, což odpovídá počtu neobsazených pozic. Část prostředků ze státního rozpočtu ještě školám rozepíší krajské úřady prostřednictvím krajských normativů.

Read More

MŠMT podpořilo nárůst kapacit ve středním vzdělávání

Kapacity středoškolských oborů, do nichž budou žáci končící základní vzdělávání podávat letos své přihlášky, se zvýší. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyřídilo všechny žádosti, které bylo možné ve správním řízení kladně uzavřít, v čase mnohem kratším, než je stanovená zákonná lhůta. Díky tomu jsou nové kapacity k dispozici již pro první kolo přijímacího řízení.

Read More

Tři čtvrtiny pedagogů chtějí ze svých technologií vytěžit více

Výzkum společnosti Epson odhalil, že 73 procent[1] pedagogů chce vědět, jak lépe využívat technologie, které jsou již v jejich organizaci k dispozici. Aby na tuto otázku odpověděla, vydala společnost Epson novou zprávu, Posouvání hranic vzdělávání, ve které vyzývá k tomu, aby se vzdělávací systémy vrátily k technologickým základům a zaměřily se na to, co výzkumníci nazývají „vzdělávacím jádrem“.

Read More

Nadační fond Cesta ke vzdělání vyhlašuje granty v programu Cesta ke vzdělání 2024

Nadační fond Cesta ke vzdělání již pošestnácté podpoří projekty pražských škol a jejich žáků. Grantový program „Cesta ke vzdělání 2024“ je zaměřen na podporu účasti nadaných studentů pražských středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří na zahraničních pobytech, konferencích, stážích, soutěžích, dále pak také na usnadňování vzdělávání pražských žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Read More

Na SŠ se bude možné hlásit poprvé elektronicky, spuštění odloženo

V únoru bude pro veřejnost spuštěn Digitální přihlašovací systém DiPSy pro podávání přihlášek na střední školy pro školní rok 2023/2024. Spuštění systému elektronického podávání přihlášek na střední školy (DiPSy) bylo odloženo z důvodů komplikací s nahráváním příloh.  Uchazeči a jejich rodiče budou moci přihlášky podávat do 20. února. Přihlášku bude možné poprvé podat zcela online s využitím  identity občana či jiné národní identifikační autority. Bez ní bude možné přihlášku v systému DiPSy vyplnit a následně vytisknout a poslat. Zůstává v platnosti i možnost podat přihlášku „po staru“ papírově. Nově se mohou uchazeči hlásit až na tři školy/obory.

Read More

Uchazeči mohou podat přihlášku na střední školu od 1. února, poprvé elektronicky

Od 1. února 2024 bude pro veřejnost spuštěn Digitální přihlašovací systém DiPSy pro podávání přihlášek na střední školy pro školní rok 2023/2024. Uchazeči a jejich rodiče mohou přihlášky podávat do 20. února. Přihlášku lze poprvé podat zcela online s využitím  identity občana či jiné národní identifikační autority. Bez ní je možné přihlášku v systému DiPSy vyplnit a následně vytisknout a poslat. Zůstává v platnosti i možnost podat přihlášku „po staru“ papírově. Nově se mohou uchazeči hlásit až na tři školy/obory.

Read More

Kuchařský titul BernardChef získal student z Tábora

Návštěvnické centrum Bernard v Humpolci hostilo finále kuchařské soutěže BernardChef 2024. Titul získal Martin Papež ze Střední školy obchodu, služeb a řemesel v Táboře. O vítězi rozhodovala porota profesionálů z oblasti gastronomie v čele s šéfkuchařem Martinem Jiskrou.

Read More