Střední vzdělávání

Většina uchazečů o maturitní obory může uspět ve 2. kole i v Praze

 Většina z více než 5 000 uchazečů o maturitní obory hlásících se na střední školy z 9. ročníků, kteří neuspěli v 1. kole přijímacího řízení, má šanci uspět ve 2. kole, a to i v Praze, kde jich bylo přes 2 000. Pro 2. kolo přijímacího řízení vypsaly střední školy v oborech pro žáky z 9. tříd […]

Read More

Pražské střední školy začínají testovat unikátní výukový projekt o finanční gramotnosti, může pomoci výuce v ČR

Naučit středoškoláky správně a efektivně nakládat s financemi a doplnit mezeru v klasické školní výuce chce unikátní vzdělávací projekt Rozvoj finanční gramotnosti. Jeho cílem je ukázat mladé generaci nezbytné dovednosti, které ji v budoucnu ochrání před možnými finančními problémy a zároveň naučí dobře hospodařit s penězi, aby neskončila v dluhové pasti. Interaktivní projekt se nyní […]

Read More

Před maturanty jsou i hlavní termíny Národních srovnávacích zkoušek

 Uchazeči o studium na vysoké škole, kteří v rámci přijímacího řízení podstupují Národní srovnávací zkoušky, mají před sebou poslední tři termíny pro absolvování testů. Na ty také nejvíce škol poskytuje slevové poukazy.

Read More

Počet počítačů na školách vzrostl od roku 2019 o polovinu

V roce 2023 bylo v českých školách k dispozici 24 počítačů na 100 žáků. Všechny školy byly připojeny k internetu a školní agenda se zpracovávala z velké části v elektronické podobě. Mnoho škol také provozovalo vlastní bezdrátovou síť či informační systém.

Read More

Elektronicky se na střední školu přihlásilo 135.000 uchazečů

 Na 135 tisíc uchazečů o studium na střední škole podalo přihlášku s využitím nového elektronického systému DiPSy, a to buď plně elektronicky nebo výpisem. Z celkem 150.000 přihlášených, jejichž přihlášky jsou nyní v systému, tak elektronickou cestu při přihlašování využilo přibližně 90 % všech uchazečů. Přesný počet přihlášených bude znám poté, co ředitelé škol do systému zadají všechny přihlášky, které přišly v klasické listinné podobě. Podat přihlášku prostřednictvím DiPSy mohli uchazeči a jejich rodiče od 2. do 21. února 2024.

Read More

Česko má nejvíce středoškolsky vzdělaných v rámci EU

Nová publikace Česká republika v mezinárodním srovnání (vybrané údaje) – 2023 přináší zajímavé porovnání statistických dat nejen mezi členskými státy Evropské unie, ale i za další země. Vedle tabulek z demografických, sociálních a ekonomických oblastí v ní zájemci naleznou i další témata, například cestovní ruch nebo dopravní infrastruktura.

Read More

Elektronicky přihlášku podalo už více než 50 % uchazečů

Neděle 11. 2. 2024 byla pro systém DIPSY rekordní den, během 24 hodin bylo podáno 9940 přihlášek.

Read More

Do škol zřizovaných obcemi a kraji přibylo meziročně 5 miliard

 Tento týden ministerstvo rozepsalo školám prostředky pro rok 2024, a to včetně navýšení, které vláda na návrh ministra školství Mikuláše Beka schválila před dvěma týdny. Celkově tak stát veřejnému regionálnímu školství posílá o téměř 5 mld. Kč více než vloni. Počet míst nepedagogických pracovníků financovaných státem neklesne o více než 8 tisíc, což odpovídá počtu neobsazených pozic. Část prostředků ze státního rozpočtu ještě školám rozepíší krajské úřady prostřednictvím krajských normativů.

Read More

MŠMT podpořilo nárůst kapacit ve středním vzdělávání

Kapacity středoškolských oborů, do nichž budou žáci končící základní vzdělávání podávat letos své přihlášky, se zvýší. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyřídilo všechny žádosti, které bylo možné ve správním řízení kladně uzavřít, v čase mnohem kratším, než je stanovená zákonná lhůta. Díky tomu jsou nové kapacity k dispozici již pro první kolo přijímacího řízení.

Read More

Tři čtvrtiny pedagogů chtějí ze svých technologií vytěžit více

Výzkum společnosti Epson odhalil, že 73 procent[1] pedagogů chce vědět, jak lépe využívat technologie, které jsou již v jejich organizaci k dispozici. Aby na tuto otázku odpověděla, vydala společnost Epson novou zprávu, Posouvání hranic vzdělávání, ve které vyzývá k tomu, aby se vzdělávací systémy vrátily k technologickým základům a zaměřily se na to, co výzkumníci nazývají „vzdělávacím jádrem“.

Read More