Kontakty

CYSNEWS.CZ

BUBENEČSKÁ 355/39 

PRAHA 160 00


 

Šéfredaktor, fotograf : Jiří Cysař

jiri.cysar@cysnews.cz

Redaktor, fotograf : Markéta Pavelková

marketa.pavelkova@cysnews.cz

Redaktor,fotograf : Jana Bečková

jana.beckova@cysnews.cz

Reklama, finance : Jakub Cysař

jakub.cysar@cysnews.cz