ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ID.Buzz Cargo vstupuje do služeb Coca-Coly jako servisní vůz

Společnost Coca-Cola HBC přivítala nový přírůstek do své bezemisní firemní flotily. Do vozového parku zařadila elektricky poháněný servisní vůz ID. Buzz Cargo. Nový elektromobil, který firmě dodal Volkswagen Užitkové vozy absolvuje ve službách servisního oddělení společnosti Coca-Cola HBC nejprve půlroční zkušební provoz na českých i slovenských silnicích. 

Read More

Nápojářské společnosti Kofola a Mattoni 1873 vstoupily do společnosti General Plastic koupí třetinových podílů

Jde o další vykročení tuzemských výrobců nealko nápojů směrem k cirkulární ekonomice a efektivnímu nakládání s obaly. Společnosti Mattoni 1873 a. s. a Kofola a. s. včera podepsaly dodatek ke smlouvě se společností GP Alliance, s.r.o. o koupi třetinových akciových podílů ve společnosti General Plastic, a. s. Ta je slovenským výrobcem horkoprané PET vločky a PET preforem, z nichž se vyrábějí PET lahve. Díky tomu získají nápojáři možnost efektivně zavádět principy cirkulární ekonomiky do svého podnikání. Zbývající třetina akcií zůstává původnímu majiteli, tedy skupině GP Alliance podnikatele Jána Sabola.

Read More

MŽP představilo teze k povinnému zálohování nápojových plastových lahví a plechovek

Ministerstvo životního prostředí představilo teze legislativní úpravy budoucího řešení zálohového systému na vybrané jednorázové nápojové obaly – PET lahve a plechovky. Díky němu by se k recyklaci mělo dostat více než 2,5 miliardy kusů nápojových plastových lahví a plechovek, snížit množství nevyužívaného odpadu a také zmenšit znečištění veřejných míst ve městech a obcích i volné krajiny.

Read More

Nejčastější příčinou úhynu dravců a sov v Česku za století je zabití člověkem

Čeští a slovenští ornitologové analyzovali data u 24 druhů dravců a sov v letech 1913–2017. Výsledky ukázaly, že mezi hlavní příčiny úhynu dravců v Česku patří přímé pronásledování člověkem, tedy otrávení, zastřelení či jiný způsob úmyslného usmrcení. Mnohé druhy navíc ohrožuje neúmyslná, takzvaná antropogenní úmrtnost, jako jsou střety s vozidly či usmrcení na drátech či […]

Read More

Asociace radí: jak vybrat kvalitní instalační firmu pro dodávku domácí fotovoltaiky

 Skoro denně se v médiích objevují články o nekalých praktikách některých solárních firem, o krachujících společnostech a problémech, které to způsobuje domácnostem. Znepokojení zájemci o střešní fotovoltaiku se ptají, jak rozpoznat solidní instalační firmu. Solární asociace už loni zavedla systém, který jim pomůže vybrat si spolehlivého dodavatele.

Read More

Jak pečovat o trávníky na obecních pozemcích s ohledem na suchá období a biodiverzitu

Podíl městských trávníků ve světovém měřítku činí podle aktuálních dat až 23 % z celkové plochy měst. Rozumně rozčlenit proto způsob péče o tak významnou plochu v kontextu měst se více než vyplatí. Tato péče by se měla odvíjet především od jejich funkce a umístění v urbanizovaném prostředí a také i od způsobu jejich založení.

Read More

Cestovní ruch: Trendem roku 2023 je udržitelnost

Nejnovější výzkum v tomto odvětví potvrzuje, že cestovatelé věnují větší pozornost otázkám životního prostředí

Read More

Vláda schválila lepší ochranu vod, zpřísnila ohlašovací práh pro kyanidy

 Schválená novela vládního nařízení zpřísňuje prahové hodnoty pro ohlašování do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) u kyanidů v odpadech o jeden řád – z nynějších 500 kg na 50 kg za rok. Přísnější právní úprava zlepší povědomí o výskytu kyanidů ve výrobních procesech daných provozů a ve svém důsledku by tak měla pozitivně ovlivnit kvalitu vody v českých řekách.

Read More

Zlatá step pro koně Převalského

„200 km rovně, mírná zatáčka vlevo, znovu 200 km rovně, odbočka vpravo a po dalších 50 km budeme přespávat,“ psal jsem domů jen s mírnou nadsázkou poté, co jsme po odpoledním přeletu do Kostanaj v severním Kazachstánu mířili auty do „zlaté stepi” Altyn Dala. Následujícího dne už mě humor trochu přešel, protože z asfaltek jsme přejeli na nezpevněné cesty a po nich urazili za den zhruba stejnou vzdálenost, jako bychom jeli z Prahy do Ostravy. Při brodění řeky jsem zavíral boční okénko landcruiseru, aby dovnitř nechrstla voda valící se přes kapotu.

Read More

Máme společný plán na případné zásahy proti problematickým jedincům vlka

Vlk obecný do naší přírody patří. Jeho přirozený návrat s sebou však může přinášet i komplikace, zejména pro chovatele hospodářských zvířat. Ministerstvo životního prostředí se spolu s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR této problematice dlouhodobě věnuje. Chovatelům se hradí případné škody na hospodářských zvířatech, na jejich minimalizaci se poskytují dotace z Operačního programu Životní prostředí, hradí se i náklady na jinou organizaci pastvy.

Read More