Návštěvnost Zlínského kraje překonala v roce 2023 loňská čísla

Rok 2023 byl z pohledu návštěvnosti Zlínského kraje velmi úspěšný. Do kraje zamířilo téměř
830 tisíc návštěvníků. V průměru zde strávili takřka 2,75 noci a celkem se jednalo o 2 281 791 přenocování. Tato absolutní čísla překonala nejen rok 2022, ale i předcovidový rok 2019!

Kategorie hostů 

Zatímco v kategorii hostů rezidentů byl pro Zlínský kraj rok 2023 (715 129) úspěšnějším než rok 2019 (683 759), v kategorii hostů nerezidentů rok 2023 (114 239) za rokem 2019 (125 178) stále zaostává. Nicméně výrazně překonal rok 2022 (97 655).

„Překonání absolutních čísel v počtu návštěvníků i počtu přenocování oproti roku 2022, ale i oproti roku 2019 je skvělým počinem.“ hodnotí statistiky v cestovním ruchu Zlínského kraje náměstek hejtmana Lubomír Traub. „Tento výsledek je pro nás závazek a doufám, že rok 2024 bude ještě lepší. Poděkování samozřejmě patří podnikatelům a všem, kteří vytvářejí nabídku kvalitních služeb pro návštěvníky Zlínského kraje. Turisté mají každým rokem vyšší nároky a jsem rád, že jsme pro ně atraktivní destinací.“ doplňuje Lubomír Traub.

Nová turistická lákadla

Rok 2024 také přinese několik nových turistických lákadel. Na přelomu dubna a května se plánuje otevření nově rekonstruovaných Slunečních lázní v Luhačovicích. Opravený a zmodernizovaný komplex představí například expozice skladatele Leoše Janáčka a architekta Dušana Jurkoviče. Kromě návštěvnického rozměru bude areál možné využít také na konání společenských a kulturních akcí.  Druhou významnou novinkou bude otevření Klenotnice Velké Moravy v podzemí Archeoskanzenu Modrá, která bude zaměřena na prezentaci šperků a relikvií z dob Velké Moravy nejen na našem území, ale také z Polska, Maďarska, Slovenska a Rakouska. Otevření je plánováno před letní turistickou sezonou.

TABULKA SROVNÁNÍ NÁVŠTĚVNOSTI 2019, 2022 a 2023 VE ZLÍNSKÉM KRAJI

  2019 2022 2023
Hosté 808 937 803 284 829 368
Přenocování 2 270 771 2 259 712 2 281 791