Výstava Vlasty Handzelové v Galerii ŠČigol

Současná výstava Otisky v Galerii ŠČigol je přehledem její poslední tvorby. Jsou zde prezentovány olejomalby na plátně a cyklus akrylů Záznamy na papíře.

Pojítkem obou částí výstavy je motiv otisku. K otisku je v každé části přistupováno odlišným způsobem. Olejové malby vznikaly v delším časovém průběhu a jsou demonstrací otisku postupně vizuálně očišťovaného vjemu z nevědomí do obrazu, jeho postupným vstřebáváním, hlubším a hlubším chápáním někdy až do formy jednoznačného symbolu, v určité fázi procesu dokonce vystavené (pozitivní) destrukci jako zkoušky, která teprve ukáže, zda je celek dost pevný, ale zároveň jistým způsobem sjednotí vše, co je ve vrstvách na malbě zachyceno.
Naproti tomu série Záznamy vznikala rychlou malbou akrylem na papír a otiskem jednotlivých „skic“ na další papír. Dalo by se říci, že cyklus akrylů je jakýmsi deníkem, skicářem, který slouží k rychlému záznamu inspirací a – možná – někdy v budoucnosti budou tyto záznamy přepracovány olejovými barvami. Zrcadlení zde symbolizuje možnost vidět téma jednak v jeho „převrácené“ poloze, z opačného úhlu nebo trochu jako pozitiv a negativ jednoho celku, jednak jako otisk, který se od originálu přece jen trochu odlišuje a konečně také jako otisk, jehož síla s počtem otisků barevně – ale i hodnotově – bledne.

Otisk se nikdy nestane originálem. Naproti tomu originál či prvotní záznam zanechává nejpravdivější a nejjasnější otisk.

VÝSTAVA JE BEZ VERNISÁŽE vzhledem k platným nařízením vlády.
Návštěvu výstavy pro vážné zájemce lze sjednat na telefonu 724249557.

Srdečně zveme na výstavu obrazů:
Vlasta Handzelová

OTISKY
13.4.- 26.4.2021

Galerie ŠČigol
Husinecká 17
Praha 3 – Žižkov

YouTube
Share