Grantová komise navrhla rozdělení kulturních grantů, posuzovala 787 žádostí

Komise pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění složená z expertů připravila návrh rozdělení grantové podpory pro rok 2021. Do grantového řízení bylo zasláno celkem 787 žádostí o grant, z toho 60 o víceletý a 727 o jednoletý. Navrženo k podpoře bylo 525 projektů. Na rok 2021 se navrhuje rozdělit mezi žadatele 330 milionů korun, z toho 102 milionů korun na jednoleté projekty a 228 milionů korun na víceleté projekty. Návrh komise nyní projedná Výbor pro kulturu Zastupitelstva hl. m. Prahy a následně Rada hl. m. Prahy.

Návrh rozdělení grantové podpory hl. m. Prahy vypracovala komise, v níž 14 z 15 členů tvoří nezávislí odborníci zastupující různá umělecká odvětví. Letos hodnotili celkem 787 žádostí v celkové výši požadované podpory 1,5 miliardy korun. S ohledem na současnou situaci byla prioritní podpora celoročních provozů.

Konečná výše podpory byla závislá na kvalitě projektů, jejich počtu a především na celkovém objemu finančních prostředků. Ten letos musel být oproti původnímu plánu ponížen o 8 % na celkově rozdělovaných 330 milionů korun. Z této částky je vázáno 252 898 000 milionů korun víceletými granty, které budou v roce 2021 jednotně napříč obory poníženy o 10 %. Na jednoleté granty v roce 2021 proto může být rozděleno 102 372 000 korun.

„Rozhodování o přidělení podpory patří do rukou odborníků, ne politiků. Proto budu respektovat návrh komise, která všech 787 žádostí jednu po druhé prošla. V komisi pracují lidé respektovaní ve svém oboru, kteří stejně jako já kulturu milují. Vím, jak je těžké zodpovědně rozdělovat omezené finanční prostředky města. Všem členům komise proto velmi děkuji za jejich práci,“ uvedla radní pro oblast kultury Hana Třeštíková a pokračovala „Letošní grantové řízení bylo specifické, protože se do něj s ohledem na dopady vládních opatření přihlásila celá řada soukromoprávních subjektů, které obvykle v minulosti podporu veřejných rozpočtů ke své činnosti nepotřebovaly. Přesto, že pro pražský kulturní ekosystém jsou stejně důležité jako příspěvkové organizace nebo neziskový sektor, není v silách stávajícího grantového programu uspokojit jejich požadavky. O jejich podpoře ale budu jednat na nejbližším zasedání expertní ekonomické skupiny u náměstka pro finance Pavla Vyhnánka. Tyto kluby, divadla nebo galerie mají zásadní dopad na pražskou ekonomiku, zaměstnanost a atraktivitu pro návštěvníky města. Usiluji proto o nastavení speciálního grantového programu pro tyto subjekty pro rok 2021 tak, abychom do doby po pandemii vstupovali také se znovuoživeným sektorem kulturních a kreativních průmyslů. Dlouhodobě je potřeba pracovat na inovaci strategií podpory nejen umění, ale také kulturních a kreativních průmyslů, které mají obrovský potenciál inovací a pokrizového růstu. V současnosti připravujeme aktualizaci nového grantového systému pro roky 2022-2026 a k diskusi nad jeho návrhem přizveme ještě v prosinci odbornou veřejnost.“

Návrh komise projedná příští týden Výbor pro kulturu pražského zastupitelstva a následně Rada hl. m. Prahy.

Složení Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění:

  • Mgr. Martin Benda, člen Zastupitelstva hl. m. Prahy a místopředseda Výboru pro kulturu – předseda komise
  • MgA. Michal Lázňovský, PhD., odborník za oblast divadla
  • Mgr. Zdeněk Tichý, odborník za oblast divadla
  • MgA. David Mareček, Ph.D., odborník za oblast hudby
  • Jan P. Muchow, odborník za oblast hudby
  • doc. Adam Halaš, Ph.D., odborník za oblast tance, nonverbálního umění a nového cirkusu

 

 Přehled přiznaných jednoletých a víceletých grantů pro rok 2021 v Kč

Odbornost Návrh grantu

ano/ne, celkem

Celkové náklady v Kč Požadovaná částka v Kč Návrh grantu 2021 v Kč Návrh grantu 2022 v Kč Návrh grantu 2023 v Kč Návrh grantu 2024 v Kč Návrh grantu 2025 v Kč
A. divadlo 69/64/133 1 513 400 183 527 323 075 27 650 000 63 400 000 65 550 000 23 100 000 21 900 000
B. hudba 147/52/199 1 833 802 201 403 251 710 21 725 000 34 550 000 36 150 000 39 100 000 37 600 000
C. tanec 62/17/79 375 482 382 166 465 13 195 000 8 600 000 8 900 000 6 900 000 7 100 000
D. výtvarné umění 94/33/127 295 367 328 107 534 371 15 210 000 3 030 000 3 130 000 3 230 000 3 430 000
E. literatura 37/8/45 34 384 366 12 990 485 3 680 000 400 000 400 000 400 000 0
F. audiovize 36/8/44 409 877 433 67 654 934 6 162 000 600 000 600 000 600 000 600 000
G. ostatní 80/57/137 500 356 523 206 914 509 14 410 000 4 600 000 4 800 000 3 700 000 3 900 000
Celkem 525/239/764 4 962 670 416 1 463 835 549 102 032 000 115 180 000 119 530 000 77 030 000 74 530 000

 

 

 

Kritéria posuzování žádostí jsou součástí Zásad pro poskytování jednoletých a víceletých účelových dotací – grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2021 dostupných na stránkách hlavního města Prahy.