KORONAVIRUS

Ministerstvo zdravotnictví podepsalo s firmou Pfizer smlouvu o dodávkách Paxlovidu

Ministerstvo zdravotnictví a Pfizer uzavřely smlouvu o dodávkách perorálního antivirotika Paxlovid proti onemocnění covid-19. Smlouva uzavřená do konce roku 2022 zajišťuje České republice dostatečné množství tohoto léku pro předpokládanou podzimní vlnu. První dodávky jsou očekávány v průběhu září.

Read More

V ČR je od 15. srpna možné registrovat se na 4. dávku očkování proti covid-19

Ministerstvo zdravotnictví dnes spustilo registrace pro očkování druhou posilovací dávkou. Zájemci se mohou registrovat přes centrální rezervační systém na stránkách crs.uzis.cz. Společně s tím Ministerstvo zdravotnictví představilo kampaň na podporu očkování a její letní fázi. Heslem je „Očkujeme se pro život beze strachu”.

Read More

Od pondělí 18. července bude možné očkování 2. posilovací dávkou proti covidu-19  

Ministerstvo zdravotnictví dnes vydalo rozhodnutí k podání druhé posilovací dávky na základě doporučení EMA a České vakcinologické společnosti ČLS JEP, a to s platností od pondělí 18. července. Druhá posilovací dávka bude dostupná pro všechny osoby nad 18 let. Ministerstvo zdravotnictví doporučuje aplikace především osobám nad 60 let a mladším rizikovým pacientům. Rozhodnutí se týká podání druhých posilovacích dávek mRNA vakcín Comirnaty (BioNTech/Pfizer) a Spikevax (Moderna).

Read More

Praha společně s krajskou hygienickou stanicí doporučuje obezřetnost a nošení respirátorů při návštěvách v domovech seniorů

Vzhledem k postupně se zhoršující epidemické situaci v souvislosti s onemocněním koronaviru doporučuje hlavní město společně s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy obezřetnost při návštěvách domovů seniorů, nošení respirátorů a kladení zvýšené pozornosti na hygienická opatření. Zároveň není doporučeno vpouštět návštěvníky s viditelnými projevy respiračního infektu do objektů bez absolvování antigenního nebo PCR testu.

Read More

Zpravodajství o pandemii a válce vyvolává podobné reakce publika, zjistili výzkumníci z Univerzity Palackého

Jak lidé vnímají zpravodajství o pandemii koronaviru a o válečném konfliktu na Ukrajině? Vyvolávají zprávy o těchto událostech mezi jejich konzumenty rozdílné, nebo podobné efekty? Věří lidé více mainstreamovým médiím, nebo alternativním zdrojům informací? Výzkumný tým katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (FF UP) ve spolupráci s agenturou STEM/MARK navázal na výzkum z poloviny roku 2020. Zjišťoval, jaký postoj zaujímají obyvatelé ČR ke covidu-19 a vakcinaci proti němu a jak vnímají válečný konflikt na Ukrajině ve zprávách.

Read More

Pandemie jako historický mezník: jak Češi prožívají covidovou éru

Prvního března uplynuly přesně dva roky od prvního potvrzeného případu nákazy virem SARS-CoV-2 v České republice. Jak hrozbu infekce, vládní opatření i všudypřítomná omezení dosud prožívala česká společnost? Reflexi každodenního života během pandemie mapuje z pohledu historie, sociologie i psychologie nový projekt vědeckých týmů Akademie věd ČR.

Read More

Praha ruší některá preventivní protiepidemická opatření v MHD, posílí provoz metra o víkendech

 Vzhledem k ústupu pandemie covid-19 a rozvolňování mimořádných opatření se hl. m. Praha, Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) a ROPID po konzultaci s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy rozhodly od pondělí 21. února 2022 zrušit některá preventivní protiepidemická opatření na autobusových a tramvajových linkách. Cestující budou moct opět nastupovat předními dveřmi nebo využívat první řadu sedadel. Povinnost mít v MHD zakryta ústa a nos respirátorem nebo nanorouškou nadále zůstává v platnosti.

Read More

Neznámější středověká pandemie měla složitější průběh, než jsme dosud tušili

Čerstvá studie publikovaná v prestižním mezinárodním časopise Nature Ecology and Evolution využívá k hodnocení nejznámější morové pandemie v historii, tzv. Černé smrti, inovativní přístup s využitím metody pylové analýzy. Nové údaje odhalují, že ačkoli měla Černá smrt na některé evropské regiony zdrcující vliv, jiné zaznamenaly dopad pouze zanedbatelný, nebo dokonce vůbec žádný. Získané výsledky ilustrují důležitost mezioborových přístupů pro pochopení minulých – a také současných – pandemií.

Read More

Výsledky dalšího kola testování ve školách ze 7. 2. 2022 potvrzují klesající virovou zátěž populace dětí a mladistvých

7.února proběhlo další kolo testů ve školách, ve kterém bylo otestováno více než 864 tisíc žáků a více než 136 tisíc pedagogů a zaměstnanců. Počet realizovaných testů v čase klesá v důsledku probíhajících izolací a karantén, do poklesu se rovněž promítly začínající jarní prázdniny v některých okresech. Výsledky potvrzují, že šíření vysoce nakažlivé varianty viru Omikron se dostalo za bod kulminace.

Read More

Výrazně narostl počet firem, které v testování zaměstnanců nevidí smysl. Je jich už pětina

Více než polovina zaměstnavatelů má za to, že testování zaměstnanců včas zabrání šíření nemoci na pracovišti a v celé společnosti. Letos ale výrazně narostl počet firem, které v testování smysl nevidí. Zatímco před rokem byla k testování zaměstnanců skeptická každá 25. firma, letos to byl již každý pátý podnik. Vyplývá to z nového šetření Hospodářské komory mezi jejími členy.

Read More