Přednáška v Zoo Ostrava: Co se dá udělat pro přírodu pestřejší?

Ostravská zoo zahajuje 16. ročník přednáškového cyklu Zajímavosti ze světa zoologie. Podobně jako tomu bylo na konci minulého roku, budou přednášky zatím probíhat online formou. Únorová přednáška je zaměřena na ochranu volně žijících živočichů v areálu Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava.

 

Areál Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava leží v lokalitě Velkého ostravského lesa – unikátním a pestrém biotopu na ploše okolo 100 hektarů. Díky přírodnímu charakteru, rozmanitosti a členitosti většiny území je tak nejen příznivým prostředím pro chovaná zvířata, ale útočiště zde nachází i celá řada volně žijících živočichů a rostlin. Mezi běžně se vyskytujícími druhy je i nemálo vzácných, ohrožených a z naší krajiny mizejících druhů. Zoo proto aktivně usiluje i o ochranu a podporu místní biodiverzity, tedy rozmanitosti naší fauny a flory.

 

V minulých letech bylo v zoo realizováno více než 300 nejrůznějších opatření pro zvýšení biodiverzity areálu – od instalace hnízdních budek přes hloubení tůní, zakládání líhnišť pro ještěrky až po výsadbu plodonosných a nektarodárných rostlin. Významným milníkem bylo i zahájení chovu včel. Při virtuální procházce Vás pan Otakar Závalský, který má ochranu místní biodiverzity v zoo na starost, spolu s Ondřejem Hruškou a Davidem Kubalou provede areálem a představí Vám vybraná opatření.

 

Budeme rádi, když Vás některé z nich bude inspirovat a motivovat k vytvoření podobného prvku na Vaší zahrádce, školní zahradě či chalupě. Mnohdy se totiž jedná o velmi jednoduchá řešení, která ale mají dalekosáhlý dopad – pro přírodu i pro nás…

 

Záznam přednášky najdete zde.

Foto: Enrico Gombala