Na Tourism Expo parním vlakem

Ve spolupráci s Českými drahami bude vypraven historický vlak, který v sobotu 6.dubna 2019 bude jezdit trasu Hl.nádraží Olomouc, Olomouc – Nová ulice (u výstavního pavilonu A), Olomouc město, Řepčín a zpět.

Vlaky budou taženy parními lokomotivami 314.303 nebo 464.202. Jízdenky se budou prodávat přímo u průvodčích před nástupem do vlaku.

Termín:

V sobotu 6. 4. 2019

Jízdní řád

TAM ZPĚT TAM ZPĚT TAM ZPĚT
Olomouc hl. n. 9.30 10.25 11.30 12.25 13.30 14.25
Olomouc-Nová Ulice 9.40 10.16 11.40 12.16 13.40 14.16
Olomouc město 9.44 10.12 11.44 12.12 13.44 14.12
Olomouc-Řepčín 9.50 10.05 11.50 12.05 13.50 14.05

Jednotné jízdné 50 Kč, děti 6 – 15 let 30 Kč, děti do 6 let zdarma.

Přeprava dětských kočárků jen do vyčerpání kapacity vlaku. 

Zdroj:  https://www.flora-ol.cz/akce/tourism-expo-2019-2

 ČD muzeum v Olomouci

navštívit můžete ČD muzeum

Táborská ulice, od 9 do 16.30 hod.

 

Lokomotivy řady 464.2 (přezdívané Rosnička)

měly sloužit k vozbě rychlých osobních vlaků na tratích s lehčím svrškem v době, kdy již docházelo k útlumu parního provozu. V roce 1956 byly vyrobeny dva prototypy, k sériové výrobě z důvodu vytíženosti Škodových závodů i ČKD nedošlo.

V 50. letech 20. století začalo docházet k útlumu parního provozu, avšak výroba motorových a elektrických lokomotiv, které by byly schopny nahradit parní lokomotivy na rychlících a spěšných vlacích, byla teprve ve fázi příprav. ČSD proto vznesly požadavek na lokomotivy vycházející z osvědčených řad 464.0 a 464.1. Nabídku podala jak ČKD, tak Škoda, které byla zakázka přidělena.

Škoda uplatnila zkušenosti z výroby velké série lokomotiv řady 556.0. V roce 1956 byly vyrobeny dva prototypy řady 464.2 a už při zkouškách se osvědčily. K sériové výrobě však nedošlo, protože v té době Škoda začínala s výrobou elektrických a ČKD s výrobou motorových lokomotiv. Sešlo také z plánované výroby v Polsku.

Obě lokomotivy byly po vykonání technicko-bezpečnostní zkoušky, při níž dosáhly rychlosti 105 km/h, zařazeny do LD Praha-Smíchov. Poté postupně vystřídaly depa Jihlava, Brno dolní a Olomouc, kde obě lokomotivy svoji službu v roce 1974 ukončily. Ve všech působištích byly vypravovány na rychlíky. Po jejich vyřazení projevilo Národní technické muzeum zájem o stroj 464.201, ale vzhledem k jeho technickému stavu ale nakonec odkoupilo 464.202. Stroj 464.201 byl přeměněn na vytápěcí kotel a roku 1978 byl sešrotován.

Stroj 464.202 byl po zařazení do sbírek Národního technického muzea nejprve několik let odstaven v depozitáři v Čelákovicích a občasně vystavován. V roce 1980 podstoupila lokomotiva opravu vzhledu. V letech 1990–1993 byla lokomotiva v olomouckém depu opravena do provozuschopného stavu. Roku 2009 vypršela lokomotivě způsobilost kotle a na svoje opětovné uvedení do provozu musela počkat až do roku 2014.

Zdroj: Wikipedie