V Praze od 14.9.2020 povinná dezinfekce rukou zaměstnanců provozoven spojených s prodejem zboží či poskytováním služeb, k dezinfekci rukou vyzýváni také zákazníci

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) vydala v pátek 11. září nové nařízení, které v Praze stanovuje některá nová či prodlužuje již dříve přijatá opatření v souvislosti s epidemiologickou situací onemocnění covid-19.

 

Od soboty 12. září v Praze pokračuje omezení otevírací doby restaurací a barů, které musejí mít zavřeno mezi půlnocí a šestou hodinou ranní.

S účinností ode dneška, pondělí 14. září, jsou zaměstnanci provozoven spojených s prodejem zboží či poskytováním služeb povinni dezinfikovat si ruce. Provozovatelé těchto provozoven musí takovou dezinfekci zajistit a zároveň vyzývat k používání dezinfekce rukou také zákazníky.Ukazuje se, že dohlížení nad používáním dezinfekčních prostředků umístěných v provozovnách jak zaměstnanci, tak zákazníky, je dalším z významných preventivních opatření snižování rizika přenosu onemocnění covid-19.

Další opatření se týkají pražských internátů, domovů mládeže, diagnostických ústavů, dětských domovů či zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Ve společných prostorech těchto budov je rovněž povinné zakrýt si ústa a nos rouškou nebo respirátorem, šátkem či ústenkou.

 

Veškeré detaily včetně přípustných výjimek obsahuje Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 9/2020,  č. j. HSHMP 57470/2020 ze dne 11. 9. 2020, které s účinností od 12. 9. 2020 ruší MO HSHMP č. 8/2020 a nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území HMP spočívající v zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 0:00 a 6:00 hod., zajištění dezinfekce, zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest, dodržování režimových opatření ve zdravotnických zařízeních.

 

Na území hlavního města Prahy se vztahují také další celostátní opatření přijímaná ze strany Ministerstva zdravotnictví:

 

 povinné nošení roušek v zařízeních zdravotních a sociálních služeb, ve veřejné dopravě, na úřadech či ve volebních místnostech – viz Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání

 

 povinné nošení roušek až na některé výjimky ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve společných prostorách škol s účinností od  10. září 2020 – viz Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 10. 9. 2020 do odvolání

 

 pravidla pro hromadné akce s účinností od 1.9.2020 – viz Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí s účinností od 1. 9. 2020 do odvolání