Souhrnný přehled omezení v dálkové dopravě – 24.3.2020

Vzhledem k výrazně nižšímu počtu cestujících v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem v České republice dochází k postupnému dočasnému omezení dálkové osobní dopravy. Zcela přerušena je mezistátní doprava a v současné době dochází také k utlumení vnitrostátní dopravy.

Na všech tratích však bude nadále zajištěn provoz rychlíků, a to alespoň v základním dvouhodinovém intervalu. Soupravy jsou nadále podrobeny rozsáhlému úklidu bránícímu šíření koronaviru. Zaměřený je hlavně na místa, kterých se lidé dotýkají, jako jsou madla nebo kliky. Cestující žádáme, aby si při všech svých cestách zakoupili jízdenky před nástupem do vlaku, buď v pokladně nebo prostřednictvím e-shopu, mobilního e-shopu v mobilním telefonu nebo prostřednictvím aplikace Můj vlak. 

 

Změny od úterý 24. března

Od 24. března 2020 je omezen provoz některých vlaků na lince R 9. U linek R 10, R 13 a R 19 došlo k optimalizaci řazení jednotlivých spojů (v soupravách je řazeno méně vozů).

 • Linka R 9 Vysočina Praha – Havlíčkův Brod – Brno: Na této lince jedou rychlíky v základním dvouhodinovém intervalu. Zachován je vložený večerní spoj R 963 z Prahy do Žďáru nad Sázavou (denně mimo sobotu) a také časně ranní vlak R 964 z Havlíčkova Brodu do Prahy (denně mimo neděle). Odpolední vlak R 978 z Brna do Prahy jede pouze v pracovní dny a jen v úseku Brno – Havlíčkův Brod (dále do Prahy nejede). Vůbec nejedou přímé spoje Praha – Jihlava a zpět (R 961 v sobotu dopoledne z Prahy a R 960 v neděli odpoledne z Jihlavy). U časně ranního vlaku R 966 z Čáslavi do Prahy hl.n. dochází k rozšíření provozu – kromě pracovních dnů nově jede také v sobotu. Naopak časně ranní vlak R 971 jede v celé trase jen v pracovní dny (tj. v sobotu nepojede ze Žďáru n. S. do Brna). Některé večerní rychlíky také nejedou v úseku Praha-Smíchov – Praha hl.n. a zpět. Ve vlacích je zařazen nižší počet vozů.
 • Linka R 10 Hradečan / Krakonoš Praha – Hradec Králové – Trutnov / Letohrad: Většina vlaků na této lince je vedena jen v základní soupravě, tj. bez posilových vozů mezi Prahou a Hradcem Králové. Výjimkou jsou v pracovní dny a sobotu vlaky R 923 a 934 a také spoje R 924 a 933 v pracovní dny a neděli, které jedou s vybranými posilovými vozy mezi Prahou a Hradcem Králové.
 • Linka R 13 Moravan Brno – Břeclav – Přerov – Olomouc: V rychlících R 811 (Brno hl.n. 14:36 – Olomouc hl.n. 16:49) a R 804 (Olomouc hl.n. 17:09 – Brno hl.n. 19:24) nebude o nedělích a svátcích řazena posilová jednotka 660 (tj. pojede jen jedna pětivozová jednotka řady 661).
 • Linka R 19 Svitava Praha – Česká Třebová – Brno: V rychlíku R 864 (Brno hl.n. 14:56 – Praha-Smíchov 18:12) nebude v pátek řazena posilová jednotka 660, tj. pojede jen jedna pětivozová jednotka řady 661. Totéž bude platit i pro vlak R 873 (Praha-Smíchov 15:44 – Brno hl.n. 19:02) v neděli.

Další rychlíkové linky jezdí podle plánovaných jízdních řádů. Všechna opatření pro vnitrostátní dálkovou dopravu platí do 1. dubna 2020 včetně. Tento termín se ale může v souvislosti s aktuálním vývojem situace změnit.

Mezistátní doprava

Mezistátní osobní doprava se Slovenskem je až do odvolání zastavena od pátku 13. března od 7:00 hod. Doprava s ostatními sousedními zeměmi je přerušena od půlnoci 13. / 14. března. Vzhledem k nařízenému omezení dopravy přes hranice České republiky nebude zajištěna žádná náhradní doprava v přeshraničních úsecích. Toto omezení má vliv na přibližně 120 dálkových mezistátních spojů a desítky přeshraničních regionálních vlaků. České dráhy se svými zahraničními partnery obsluhují více než 15 železničních hraničních přechodů.

Omezení prodeje rezervací

Od 18. března se do odvolání ruší prodej rezervací do všech vlaků. Toto opatření platí pro nákup místenek u pokladních přepážek, na e-shopu i přes aplikaci Můj vlak a pro celé období předprodeje. Cestující s místenkou z předprodeje mohou své rezervované místo přednostně využít nebo mohou místenku na vlaky se zrušenou povinnou rezervací vrátit z důvodu na straně dopravce. Rezervovaná místa se v dálkových vlacích nyní neoznačují. Cestující mají možnost vybrat si místo podle svého přání a v rámci provozní situace s možností co největšího bezpečného odstupu mezi osobami.

Vybrané dočasně zrušené služby

Do odvolání jsou zrušeny některé služby, které mají návaznost na dálkovou dopravu. Jedná se především o tyto služby ve stanicích:

 • úschova zavazadel ve stanicích
 • půjčovny kol ČD Bike,
 • čekárny ČD Lounge,
 • směnárny ČD,
 • prodej zboží u pokladních přepážek.

Do odvolání jsou zrušeny následující služby Českých drah ve vlacích:

 • cateringové služby ČD Minibar,
 • cateringové služby ČD Restaurant,
 • prémiové a bonusové služby.

Opatření Českých drah proti šíření koronaviru

 • České dráhy rozšířily a zintenzivnily úklid souprav. Při mytí interiéru jsou nyní používány prostředky jiného složení a zvyšuje se také intenzita samotného čištění. 
 • Zvláštní pozornost je věnována dezinfekci všech součástí vybavení, s nimiž přicházejí cestující do styku – kliky, nástupní madla, úchopové části odpadkových košů, ovládací prvky dveří nebo sociální zařízení. 
 • U dálkových vlaků doplňujeme během jízdy ve velkých stanicích hygienické a dezinfekční prostředky.   
 • K dezinfekci souprav pro dálkovou dopravu využíváme ozonový generátor PROFIZON X. Tímto postupem se zlikvidují viry a bakterie v prostoru celého vozu. 
 • Ve vlacích distribuujeme letáky Ministerstva zdravotnictví ČR s informacemi o příznacích nákazy koronavirem a o prevenci šíření nákazy. Informace jsou v nich uvedené v češtině, angličtině, němčině a italštině.
 • Byla přijata opatření a v oblasti zásad chování personálu, např. v oblasti hygieny. Probíhá postupné vybavení provozního personálu např. dezinfekčními gely. Společnost dále pořizuje vitamíny pro posílení imunity zaměstnanců. 
 • IZS zahájil namátkové zdravotní kontroly v dálkových spojích. České dráhy vytvořily veškeré podmínky pro IZS k této činnosti. 
 • Krizový štáb je v trvalém kontaktu s IZS, Bezpečnostní radou státu a Ministerstvem dopravy ČR.
 • Od půlnoci 15. / 16. března vlakový personál (vlakvedoucí, průvodčí a strojvedoucí ve spojích se samoobslužným způsobem odbavení) ve spojích ČD až do odvolání neprodává jízdní, přepravní a rezervační doklady. Jízdenky si mohou cestující pořídit prostřednictvím on-line kanálů (e-shop ČD, aplikace Můj vlak) nebo u pokladních přepážek. Prodej jízdních dokladů je v tuto chvíli zachován ve všech stanicích, kde ČD provozují pokladny. I zde však ČD zavedly opatření k minimalizaci přímého kontaktu. Všichni pokladníci jsou od zákazníků odděleni sklem a zákazníky prosíme, aby při nákupu jízdenek preferovali bezhotovostní platbu.
 • Vlakový personál až do odvolání kontroluje jízdní doklady vizuálně, tj. bez fyzického převzetí a případného označení.

Souhrnný přehled omezení v regionální dopravě u ČESKÝCH DRAH

Dočasně se zastaví mezistátní osobní železniční doprava