Magistrát města Brna vypisuje dotační titul na podporu vrcholového sportu

Stejně jako v minulých letech město Brno vypisuje dotační titul na podporu vrcholových sportovců. Výzva se týká jak kolektivních, tak individuálních sportů. Lhůta pro podání žádostí začíná 19. října a končí 30. října 2020.

„I následující rok plánujeme podpořit brněnské vrcholové sportovce nemalou částkou. Předpokládáme, že by mohlo jít až o 74 milionů korun. O přesné částce určené na tento dotační titul rozhodne do konce roku zastupitelstvo. Naším cílem je vytvořit pro brněnské kluby a sportovce kvalitní zázemí pro přípravu a zároveň je motivovat k růstu a působení ve městě. Významná je také prezentace Brna na regionálních a mezinárodních soutěžích,“ uvedl Jaroslav Suchý, radní pro oblast sportu.

Přesné znění výzvy najdou zájemci na stránkách města Brna: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy.

Termín podávání žádostí je stanoven na období od 19. října do 30. října 2020. Poskytování dotací se řídí Metodikou na podporu vrcholového sportu ve městě Brně, schválenou Zastupitelstvem města Brna. Následně budou žádosti dle předem daných pravidel posouzeny a předloženy ke schválení voleným orgánům. Samotné dotace zastupitelé zpravidla schvalují v únoru nebo březnu