Top news

Břehy 2018 – Hlavní město Praha Vás zve k diskusi o využití veřejného prostoru.


V sobotu 19. května se oba břehy Vltavy opět propojí v jedinečné akci, pořádané souběžně na Klárově a náměstí Jana Palacha. Břehy 2018 je název druhého ročníku spojení diskusí a přednášek o využití veřejného prostoru v Praze s hudebním a doprovodným programem.

Na Klárově bude postaveno hudební pódium, na němž zahrají Mydy Rabycad, hudební skupina Vltava, Klara & The Pop, Adrian T. BELL Official a Noisy Pots.

Na náměstí Jana Palacha vyroste diskusní pódium, na němž budou od 14 hodin odpoledne probíhat moderované diskuse a přednášky, týkající se veřejného prostoru, chytrých řešení pro město či metropolitního plánu.

PROGRAM AKCE
Hudební pódium (Klárov)
14.00 – 15.00 Adrian T. Bell
15.30 – 16.30 Vltava
17.00 – 18.00 Noisy Pots
18.30 – 19.45 Klara & The Pop
21.00 – 22.00 Mydy Rabycad
Diskusní pódium (Nám. Jana Palacha)