Botanické zajímavosti Zoo Ostrava: Drobné perly zimy

Zima pomalu ustupuje a poslední vytrvalé plody podzimu, které vydržely sněhové závěje i silné mrazy, začínají pozvolna opadávat, aby uvolnily místo květům. Jedná se o atraktivní opadavé i stálezelené rostliny náležející do botanického rodu skalník. V areálu Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava roste několik kultivarů.

 

Skalníky (Cotoneaster) jsou beztrnné keře, někdy i malé vícekmenné stromy až 15 metrů vysoké.

Mají jednoduché celokrajné listy, drobné pětičetné květy a nejčastěji červené plody – malvice, které připomínají drobné perly. Rod je taxonomicky složitý, zahrnuje cca 250–400 převážně apomiktických (nepohlavně se rozmnožujících) druhů rostoucích v oblasti severní polokoule, tedy v Evropě, Asii a severní Africe. Jejich největší druhové bohatství je v Číně a Himálaji, mnoho se jich vyskytuje též v horách Střední Asie. Rostou v keřových patrech smíšených horských lesů, světlých teplomilných doubravách, lesostepích či křovinatých stráních. Hojné jsou rovněž v člověkem uměle vytvářených biotopech.

V České republice rostou endemicky skalník celokrajný (Cotoneaster integerrimus) a skalník černoplodý (Cotoneaster laxiflorus), které zde patří k vzácným a ohroženým druhům. Vedle toho v české krajině zplaňuje řada pěstovaných cizokrajných taxonů. Skalníky patří k velice často pěstovaným okrasným dřevinám s nízkými nároky a univerzálním využitím, které sahá od parkových a zahradních solitér přes skupinové výsadby, větrolamy, živé ploty, skalky, půdopokryvné výsadby až  po mobilní zeleň či bonsaje. Jejich hlavní estetickou hodnotou jsou listy, u některých druhů květy, a především bohatá násada barevných, pro člověka však nejedlých plodů. Patří k výborným medonosným rostlinám a jejich plody se živí volně žijící ptáci. V asijských zemích jsou mnohé druhy součástí tradiční lidové medicíny.

 

„V areálu ostravské zoologické zahrady a botanického parku jsou na větších plochách vysázeny různé kultivary především skalníku Dammerova (Cotoneaster dammeri) či skalníku vodorovného (Cotoneaster horizontalis). V menších skupinách či solitérně zde rostou skalník blyštivý (Cotoneaster nitens), skalník Franchetův (Cotoneaster franchetii) či skalník Dielsův (Cotoneaster dielsianus). Lze je spatřit u Pavilonu evoluce, u slonince, v okolí Pavilonu indických šelem a na botanických stezkách,“ popisuje David Kubala, zahradník-specialista.

 

 

Foto autor David Kubala.