Zažijte velikonoce na Betlémě v Hlinsku

Velikonoční výstava, která představí tradiční velikonoční obyčeje proběhne v roubených domcích památkové rezervace Betlém Hlinsko od 24. března do 23. dubna 2023.

Velikonoce na Betlémě

Výstavu ve všech roubených objektech přibližující jarní obyčeje, pečivo, zvykoslovné předměty a kraslice si na Betlémě můžete zpříjemnit také nákupem velikonočních dárků v prodejně s upomínkovými předměty, kam své výrobky dodávají lidoví řemeslníci. 1. a 2. dubna je připravena ukázka zdobení kraslic.

 

Zdroj: Muzeum v přírodě Vysočina

Úvodní foto:  Pavel Bulena

Betlém Hlinsko foto: Cysnews

 

Foto: Cysnews

Betlém Hlinsko

 Betlém je částí města Hlinsko.  Jedná se o vesnickou památkovou rezervaci lidové architektury, situovanou v sousedství jádra města, na pravém břehu řeky Chrudimky. Objekty jsou v majetku České republiky a jejich správu a zpřístupnění veřejnosti zajišťuje Národní památkový ústav.

Roubené domky začali stavět drobní řemeslníci od poloviny 18. století. Obyvatelstvo se zabývalo především hrnčířskou výrobou, koncem 19. století pak převládlo tkalcovství. Od první třetiny 20. století zde získávali obydlí především tovární dělníci. Díky souhře historických souvislostí si tato část města udržela původní výstavbu a urbanistickou strukturu až do 80. let 20. století.

Úsilím pracovníků státní památkové péče a s pomocí několika dalších nadšenců se v roce 1987 podařilo prosadit záchranu aspoň části staveb. Od roku 1989 je Betlém spravován v rámci Souboru lidových staveb Vysočina. V roce 1993 mohly být veřejnosti zpřístupněny první objekty. Roku 1995 získala část Betléma status památkové rezervace. Oprava celého komplexu byla završena v roce 2012.

Domky se sedlovou střechou jsou převážně roubené. Vyzdívaly se jen části u pece. Interiér má běžné členění. V průčelní části je prostorná světnice, za kterou následuje síň s černou kuchyní a komora. Připojen mohl být i chlívek nebo malá stodola.

Zpřístupněné roubené domky návštěvníkům nabízejí prohlídku obydlí a dílny tkalce, hračkáře, ševce, pilníkáře i dělníka z továrny.

Část expozice je věnována tradičním masopustním obchůzkám s maskami z Hlinecka, které jsou zařazeny na Seznam světového dědictví UNESCO.

 Zdroj: Wikipedie

 

Vydejte se do Betléma do východočeského Hlinska