Vídeňští vědci vynalezli jednoduchý test na koronavirus

Vídeňští vědci představili nový jednoduchý a levný test na koronavirus, který nepotřebuje žádné speciální laboratorní vybavení ani odbornou znalost. Na jeho vynálezu se podíleli odborníci z Institutu pro molekulární biotechnologii, Akademie věd a Institutu pro molekulární patologii. Podle nich je test velkým přínosem obzvláště pro chudé země s omezenými zdroji.

Metoda LAMP

K odhalení koronavirové infekce se v současnosti používají hlavně tzv. PCR testy, které jsou nákladné, poměrně složité a časově náročné, neboť se genetická informace ze vzorku musí nejprve přeměnit z RNA na DNA a pak milionkrát namnožit. Vzorek je také nutné rozštěpit, a to při teplotě 95° C. Na odběr vzorku a jeho vyhodnocení je tedy podle Julia Brenneckeho z Institutu pro molekulární biotechnologii nutné mít k dispozici relativně drahé a přesné přístroje i odborný tým, které jsou v odlehlých oblastech, kde je nedostatek zdrojů, těžko k sehnání.  Společně s Andreou Pauli z Institutu pro molekulární patologii a třemi doktorandy nyní představil již dvacet let známou metodu LAMP (Loop-mediated isothermal amplification), kterou vylepšili tak, že pro testování koronaviru nebude nutné množit DNA cyklicky, ale prostřednictvím enzymu při konstatní teplotě 63 °C.

Výhodou testu je bezpochybně jeho rychlé a snadné vyhodnocení, které je možné pouhým pohledem. V případě pozitivního výsledku se totiž vzorek do 30 minut zbarví z fialové na světle modrou. K odběru a vyhodnocení není nutné žádné laboratorní výbavy ani znalosti expertů. Vzorek musí být jen po dobu třiceti minut vystaven konstantní teplotě 63 °C, které lze dosáhnout i s pomocí kuchyňského náčiní. „Doufáme, že naše metoda pomůže lidem nejen v průmyslových zemích, ale hlavně ve všech rozvojových zemích. Přesné, dostupné a rychle testy ke zjištění koronavirové nákazy jsou potřeba všude na světě“, dodává na závěr ke svému objevu Julius Brennecke.