Archiv pro den: 8. 6. 2018

Výročí korunovace milostné sošky P. Marie Svatohorské

Výročí korunovace bude slaveno současně jako Hlavní pouť české církevní provincie. V předvečer slavnosti, v sobotu 9. června,  je pro poutníky připraveno slavení českých mariánských nešpor v 19.00 u Korunovačního oltáře, po nichž v 19.30 následuje mešní liturgie s následným světelným průvodem. Celebrovat bude P. Zdenek Wasserbauer.

Read More

Muzejní noc v Berouně na téma: 100 let republiky

V roce 2018 opět navážeme na spolupráci s Muzeem berounské keramiky a  Hvězdárnou Žebrák. Akce připomene výročí sta let od vzniku Československé republiky pomocí plnění úkolů, které návštěvníky zábavnou formou poučí o některých historických souvislostech jejího vzniku.

Read More

Kam na výlet Masarykovým vlakem?

V Hořicích si v sobotu 9. Června 2018 připomínají sté výročí založení republiky příjezdem historického vlaku s postavou prvního prezidenta T.G.M. Po celý den je připraven bohatý kulturní program, jehož vrcholem bude pietní akt u Masarykovy věže samostatnosti.

Read More

Kompostárna ve Slivenci oslaví zanedlouho první rok fungování

První kompostárna, kterou hlavní město Praha na svém území vybudovalo a kterou spravují Lesy hl. m. Prahy, zahájila svůj provoz na začátku července minulého roku. S areálem i jeho chodem, procesem kompostování rostlinného odpadu i se stroji, s nimiž obsluha kompostárny denně pracuje, se dnes seznámili zástupci médií.

Read More

Praha pomůže rodinám k novému bydlení. Městské části se dočkají téměř 500 nových bytů

Celkem 487 nových bytů pro rodiny pomůže zrekonstruovat či postavit městským částem pražský magistrát. Dohromady vyčlení pro osm čtvrtí více jak 330 milionů korun. Největší podíl získá Praha 11, kde chce radnice revitalizovat multifunkční objekt „Sandra“. Lepší bydlení ale najdou lidé také v centru metropole.

Read More