Hospodaření vládních institucí ve 4. čtvrtletí 2023 zůstalo v deficitu

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí skončilo ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 v deficitu odpovídajícímu úrovni 5,6 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí meziročně poklesla o 0,2 p. b. na 44,0 % HDP.

Deficit

Schodek hospodaření vládních institucí ve 4. čtvrtletí roku 2023 dosáhl 107,4 mld. Kč, což v meziročním srovnání znamená zhoršení o 8,6 mld. Kč. Ústřední vládní instituce hospodařily se schodkem 79,3 mld. Kč, který se meziročně zvýšil o 12,3 mld. Kč. V deficitu skončilo též hospodaření místních vládních institucí, dosáhl výše 17,7 mld. Kč a v meziročním srovnání se příliš nezměnil. Hospodaření fondů sociálního zabezpečení (zdravotních pojišťoven) skončilo též v deficitu 10,4 mld. Kč.

„Hospodaření vládních institucí ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 skončilo schodkem 107,4 mld. Kč. Na tomto výsledku se nejvíce podepsaly rostoucí výdaje na sociální dávky. Míra zadlužení sektoru vládních institucí dosáhla výše 44,0 % HDP a meziročně poklesla o 0,2 procentního bodu,“ uvedla Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů ČSÚ.

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí, 4. čtvrtletí 2021 – 4. čtvrtletí 2023

Období 4.Q 2021 1.Q 2022 2.Q 2022 3.Q 2022 4.Q 2022 1.Q 2023 2.Q 2023 3.Q 2023 4.Q 2023
mld. Kč -96,8 -63,4 2,6 -55,7 -98,8 -108,9 18,4 -41,7 -107,4
% HDP -6,0 -4,1 0,2 -3,2 -5,5 -6,3 1,0 -2,2 -5,6

Poznámka: Údaje v tabulce nejsou sezónně očištěny, nelze je srovnávat mezičtvrtletně.

Celkové příjmy sektoru

Celkové příjmy sektoru vládních institucí stouply meziročně o 9,1 % a dosáhly 42,2 % HDP. Na meziročním růstu příjmů se podílely zejména přijaté daně z důchodů a přijaté sociální příspěvky. Celkové výdaje vládních institucí meziročně vzrostly o 9,1 % a dosáhly 47,8 % HDP. Nejvíce vzrostly výdaje na sociální dávky a dotace.

Nominální dluh vládních institucí

Nominální dluh vládních institucí meziročně stoupl o 230,8 mld. Kč na 3 228,4 mld. Kč. Míra zadlužení sektoru vládních institucí meziročně poklesla ze 44,2 % na 44,0 % HDP, vliv nominální změny dluhu činil + 3,2 p. b., přičemž rostoucí nominální HDP přispěl k poklesu zadlužení o – 3,4 p. b. Mezičtvrtletně dluh stoupl o 14,3 mld. Kč, nominální změna dluhu činila 0,2 p. b., zatímco růst nominálního HDP přispěl k poklesu zadlužení o – 0,6 p. b., což ve výsledku mezičtvrtletně vedlo ke snížení míry zadlužení o 0,4 p. b.

Změna dluhu

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 byla mezičtvrtletní změna dluhu (nárůst 14,3 mld. Kč) významně odlišná od výsledku hospodaření (schodek 107,4 mld. Kč). Vládní instituce si vypůjčily o 93,1 mld. Kč méně, než byl jejich výsledek hospodaření. Financování vládních výdajů tak proběhlo z aktiv vytvořených v předchozích obdobích.

Z hlediska jednotlivých komponent dluhu byl meziroční nárůst zaznamenán především u emitovaných cenných papírů (+346,2 mld. Kč).

Dluh sektoru vládních institucí, 4. čtvrtletí 2021 – 4. čtvrtletí 2023