Dopravní opatření – Vršovická – jaro 2019

V pondělí 18. března 2019 zahájí Pražská vodohospodářská společnost, a.s., obnovu vodovodního řadu ve Vršovické ulici v Praze 10. Práce jsou naplánovány na dvě etapy, během nichž bude na této komunikaci omezena automobilová doprava.

 

Etapy a dopravní opatření:

  • 1. etapa: 18. – 31. března: úplná uzavírka jízdního pásu komunikace Vršovická v úseku Moskevská – Minská ve směru do centra;

 

  • 2. etapa: 1. dubna – 5. května: úplná uzavírka komunikace Vršovická v úseku Moskevská – Minská (směr centrum) a Na louži – Moskevská (směr z centra).

 

Objízdná trasa pro všechna vozidla, včetně BUSu MHD, povede po komunikacích: Moskevská – Minská.

 

Autobusová zastávka MHD „Čechovo náměstí“ pro směr centrum bude přesunuta do ulice Tolstého.

 

Investorem této stavební akce je Pražská vodohospodářská společnost, a.s., zhotovitelem spol. Metrostav, a.s.