Limity ČAS na HME v atletice Toruň 2021 a nominační kritéria

36. HALOVÉ MISTROVSTVÍ EVROPY 4.3. – 7.3.2021 Toruň/ Polsko Český atletický svaz schvaluje nominační kritéria a výkonnostní limity, jejichž splnění zaručuje nominaci a účast závodníka na HME v roce 2021.

Nominační kritéria

ČAS Nominace závodníků:

Pro start na HME 2021 budou P-ČAS nominováni dle návrhu TR ČAS na základě splněných regulí EA, nominačních kritérií ČAS a dosažení výkonnostních požadavků VP ČAS:

a) v individuální disciplíně maximálně tři (3) závodníci následovně

-závodník s dosaženým VP „A“ ČAS v kvalifikačním období ČAS

-závodník kategorie U23 (tj. ročníky narození 1999 a mladší), s dosaženým VP „B“ ČAS v kvalifikačním období ČAS, v případě, že VP „A“ ČAS nedosáhnou více než dva (2) závodníci a VP „B“ ČAS nepřekoná jiný starší závodník/ci (tj. ročníky narození 1998 a starší) lepším výkonem, za následujících podmínek: o v případě, že je VP „B“ ČAS úrovně rovné nebo vyšší entry standardu EA o v případě, že je VP „B“ ČAS úrovně nižší entry standardu EA, jen za situace, že nemá žádný další závodník v dotčené disciplíně lepším výkonem dosažen VP ČAS

c) ve vícebojích maximálně dva (2) závodníci následovně

-závodník pozvaný EA pro start, se splněným VP „A“ ČAS v kvalifikačním období ČAS

-závodník kategorie U23 pozvaný EA pro start, se splněným VP „B“ ČAS v kvalifikačním období ČAS

d) pro štafetový závod, v případě pozvánky EA, maximálně šest (6) závodníků následovně

-čtyři (4) závodníci dle domácího halového žebříčku 2021 v běhu na 400 m

-maximálně dva (2) náhradníci, navrženi zodpovědným trenérem za přípravu štafety, s přihlédnutím k absolutní výkonnosti v kvalifikačním období ČAS Podmínkou nominace pro start na HME v individuální disciplíně i ve štafetě, je start závodníka na halovém M-ČR mužů a žen 2021.

Výkonnostní požadavky ČAS lze plnit v kvalifikačním období ČAS, a to od 1.1.2020 do 21.2.2021, a to za následujících podmínek:

Indoor VP „A“ od 1.1.2021 do 21.2.2021

Indoor VP „A“ od 1.1.2020 do 23.2.2020 s nutností potvrdit v období 1.1.2021 – 21.2.2021 výkonem rovným nebo lepším VP „B“

Outdoor VP „A“ od 1.5.2020 do 21.2.2021 s nutností potvrdit v období 1.1.2021 – 21.2.2021 výkonem rovným nebo lepším VP „B“ indoor

Termín podání pre-finální přihlášky pro HME proběhne 5.11.2020 do 14:00, se schválením vedení výpravy a doprovodu a s možnými následnými úpravami přihlášek závodníků do 24.2.2021 do 14:00.

Schválení nominace závodníků proběhne 22.2.2021

Podmínkou nominace člena výpravy (závodník, trenér, osoba doprovodu) je podepsaná ,SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ REPREZENTACE ČESKÉ REPUBLIKY V ATLETICE‘.

Podmínky k dosažení akceptovatelného kvalifikačního výkonu pro nominaci:

 

  • Výkony musí být dosaženy na závodech pořádaných v souladu s pravidly a regulemi WA
  • – Výkony musí být dosaženy na závodech, které jsou pořádány nebo schváleny WA, EA či jejich členskými federacemi a jsou součástí jejich oficiálních termínových listin. U domácích soutěží ak v oficiální soutěžní brožuře ČAS nebo na webu ČAS, a to jen v disciplíně uveřejněné v rozpisu disciplín závodů minimálně 14 dní před termínem konání závodů, za podmínky měření elektrickou časomírou, užití větroměru (u závodů pod otevřeným nebem) a zajištění měření a vážení atletického náčiní
  • – Výkony dosažené při společných závodech mužů a žen nebudou akceptovány – Ručně měřené výkony na dráze nebudou akceptovány
  • – Nebudou akceptovány „indoor“ výkony dosažené na větší než 200 m dráze pro disciplíny na oválu
  • – Výkony s nepovolenou podporou větru nebudou akceptován

 

Podrobné podmínky nominace ČAS