Top news

Farmářské trhy na Jiřího z Poděbrad získaly jistotu své budoucnosti

Praha 3 usnesením Rady městské části formálně uzavřela proces pořádání oblíbených farmářských trhů na náměstí Jiřího z Poděbrad pod hlavičkou městské části. Radní schválili smlouvu o spolupráci při pořádání farmářských trhů prostřednictvím společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 (SZM), jejímž jediným akcionářem je právě městská část.

Cílem smlouvy je finální stanovení podmínek provozování farmářského tržiště tak, aby byl zachován jak stávající rozsah tržiště a prodejních dní, tak i stávající kvalita nabízených služeb za dostupných cenových podmínek. Uzavírá se tak proces změny provozovatele farmářského tržiště, který byl započat koncem roku 2016.

Poslední rok a půl jasně ukázal, že se nepotvrdily obavy některých politiků, že naše městská část nedokáže efektivně zajistit průběh trhů. Opak je pravdou. Návštěvnost trhů je perfektní, farmáři mají jasná a cenově přívětivá pravidla pro pronájem stánků. Nyní pouze formálně uzavíráme celý proces a budeme dále pracovat na zkvalitňování jedněch z nejoblíbenějších farmářských trhů v Praze. Smlouva vlastně garantuje jejich další budoucnost, což jedině vítám,“ říká starosta Prahy 3 Alexander Bellu.

Společnost SZM doposud pořádala farmářské „Trhy na Jiřáku“ na základě usnesení Rady městské části z února 2017. Městská část podle schválené smlouvy neponese s pořádáním trhů žádné náklady. V minulosti přitom v době, kdy trhy pořádala soukromá společnost, hradila například energie, opravy stánků a podobně. Od pořadatele trhů, městské akciové společnosti, bude mít Praha 3 naopak nárok na podíl ze zisku. Pořadatel trhů má nárok na tzv. přiměřený zisk (tj. výnos z pořádání trhů krát 0,0316), na zbytek zisku má pak nárok městská část. 

Cílem uzavřené smlouvy je mimo jiné stanovit maximální cenu za pronájem stánku a stanovit počet dnů v týdnu, kdy se trhy budou pořádat. Toto opatření má za cíl jednak udržet vysoký standard farmářských trhů, za druhé pak zamezit maximalizaci zisku na úkor farmářů, kteří tak budou moci prodávat své zboží za přiměřenou cenu.

Uzavřená smlouva mimo jiné stanovuje kvalitativní kritéria, která na nás kladou nároky na zachování vysoké kvality poskytovaných služeb. Chceme, aby farmáři měli dostatečně kvalitní podmínky pro pronájem míst i prodej svých produktů a aby si jejich zákazníci mohli koupit za dostupné ceny výrobky původem z České republiky s garantovaným původem. Pravidla obsažená ve smlouvě prakticky fungují již dnes, schválený dokument je pouze oficiálně zakotvuje,“ vyjmenovává hlavní přínosy nově uzavřené smlouvy Veronika Brabcová, která má ve společnosti SZM pořádání Trhů na Jiřáku na starosti.