Na Oseckou pouť dojedete historickými vlaky

Třetí srpnový víkend se v Oseku koná městská slavnost s poutí, která má už pětisetletou tradici. V sobotu 20. srpna 2022 se můžete svézt do Oseka i zvláštními nostalgickými vlaky. Nenechte si ujít možnost svézt se nostalgickými vlaky malebnou krajinou Podkrušnohoří. U příležitosti letošní Osecké pouti budou v sobotu 20. srpna vypraveny parní a historické motorové vlaky.

Trasa jízdy parního vlaku a historického motoráčku

Parní vlak s lokomotivou Všudybylkou (354.195) bude projíždět po trase Teplice v Čechách – Osek – Most – Litvínov, historický motoráček Hurvínek po tzv. moldavské horské dráze, konkrétně po trase Litvínov – Osek město – Moldava v Krušných horách.

Osecká pouť

Letošní městská slavnost v Oseku se koná pod mottem Vlakem na oseckou pouť. Na nádvoří oseckého kláštera najdete také zvláštní přepážku České pošty, kde můžete získat speciální razítko s tímto mottem.

Výstava veteránů

Součástí programu slavnosti je také výstava veteránů na oseckém „dolním“ nádraží a „horním“ nádraží (Osek město) si můžete prohlédnout od 9 do 19 hodin železniční expozici, kde uvidíte různá historická zařízení, staré jízdní řády nebo jízdenky a další zajímavé exponáty.

Bližší informace o programu Osecké pouti najdete na www.osek.cz

Jízdné

V historických vlacích platí jednotné jízdné. Za jízdenku do parního vlaku zaplatíte 100 Kč, jízdenka pro dítě (6 až 14 let) stojí 50 Kč. V historickém motoráčku se můžete svézt za 50 Kč, děti pojedou za 30 Kč. Jízdenky na zvláštní nostalgické vlaky koupíte i v e-shopu ČD

 

Jízdní řád parní vlak

Parní vlak
tam
Stanice odjezd příjezd odjezd příjezd odjezd příjezd 
Teplice v Čechách 10:30 16:55
Řetenice 10:37
Jeníkov – Oldřichov 10:45
Háj u Duchcova 10:52
Osek 11:00 13:17 18:01
Lom u Mostu 11:08 18:09
Louka u Litvínova 11:15 13:38 18:16
Litvínov město 13:42 18:23
Most 13:59 18:41
Litvínov 11:20

zpět

Stanice odjezd příjezd odjezd příjezd odjezd příjezd
Litvínov 12:28
Most 8:30 14:30
Litvínov město 8:55 14:55
Louka u Litvínova 9:04 12:38 15:04
Lom u Mostu 9:10 12:44 15:10
Osek 9:50 12:48 15:50
Háj u Duchcova 15:55
Jeníkov – Oldřichov 16:02
Teplice v Čechách 10:05 16:13

 

Jízdní řád  historický motorový vlak Hurvínek

Historický motorový vůz Hurvínek
tam
stanice odjezd příjezd odjezd příjezd
Litvínov 10:56
Louka u Litvínova 7:20 11:04
Osek město 7:34 11:20
Horní Háj 11:27
Hrob 7:49 11:35
Dubí 8:32 11:55
Moldava v Kr. h. 8:52

zpět

stanice odjezd příjezd odjezd příjezd
Moldava v Kr. h. 17:05
Dubí 13:30 17:33
Hrob 13:55 17:47
Horní Háj 14:04 17:56
Osek město 14:08
Louka u Litvínova
Litvínov

Změna jízdního řádu a vozidla vyhrazena

Více informací naleznete ZDE

 

Moldavská dráha

Moldavská dráha (nazývaná též Teplický Semmering) je železniční trať spojující Most s Moldavou v Krušných horách (do roku 1945 pokračovala až do saského Freibergu). V jízdním řádu pro cestující je uváděna v tabulce 135. Trasa nese současně označení Dopravy Ústeckého kraje T8. Jde o jednokolejnou železnici dlouhou 26,6 kilometru a kategorizovanou v současné době jako regionální dráha. Při převzetí funkce provozovatele Správou železniční dopravní cesty v roce 2008 byl ještě úsek Most – Louka u Litvínova úsekem celostátní dráhy. V roce 2018 byla obnovena intenzivní jednání o možném přeshraničním znovupropojení tratí, dostavbou úseku Moldava–Holzhau na saské straně.

Trať vybudovala společnost Pražsko-duchcovská dráha, hlavním cílem bylo umožnit export uhlí do sousedního Saska. První projekty na propojení Mostecké uhelné pánve se Saskem vznikly již v šedesátých letech devatenáctého století, finanční a technické obtíže však stavbu pozdržely. Úsek Most–Hrob byl otevřen 15. května 1877, úsek Hrob – Moldava v Krušných horách až 6. prosince 1884. Přeshraniční provoz do saského Freibergu započal 18. května 1885.

Před první světovou válkou sloužila trať především ke svému původnímu účelu, přepravě uhlí. V meziválečném období se dále rozvinula přeprava průmyslových výrobků, trať začali využívat i turisté. Za druhé světové války byla správa českého a saského úseku sjednocena, vlaky projížděly celou trať Most–Freiberg. Dne 8. května 1945 těleso trati obsadily tankové oddíly Rudé armády. Přeshraniční provoz nebyl obnoven, význam horského úseku do Moldavy upadal. Výjimku tvořil rok 1952, kdy byl do stanice Moldava přepravován materiál pro výstavbu vodního díla Fláje. V šedesátých a sedmdesátých letech 20. století byly z důvodu těžby uhlí některé úseky trati přeloženy.

V odpoledních hodinách v úterý 14. března 2017 byla mezi stanicemi Mikulov v Krušných horách a Mikulov-Nové Město v km 154,040 zjištěna geometrická výchylka koleje. Příčinou bylo podle mluvčího SŽDC posunutí tělesa náspu a obkladní zdi. Za vychýlením tělesa trati stála podle všeho voda a její erozní působení. Trať byla od té doby v úseku Mikulov v Krušných horách – Moldava v Krušných horách pro veškerou dopravu uzavřena. Rekonstrukce, a tedy i výluka trati, skončila 31. října 2018

 

Zdroj: Wikipedie

 

Kalendář parních vlaků 2022