120. výročí trati Jičín -Turnov s parní lokomotivou zvanou „Babička“

Přijeďte  7. října 2023 oslavit 120. výročí trati Jičín –  Turnov a 110. narozeniny lokomotivy 310.0134 zvané „Babička“. Připraveny jsou jízdy parního vlaku i historickým motoráčkem zvaným „Hurvínek“ a bohatý doprovodný program.

Plakát pořadatele

Lokomotivní řada 310.0

je typickou parní lokomotivou bývalých československých drah. Byla to řada malých trojspřežních tendrových lokomotiv, označená u Rakouských státních drah 97. V letech 1878–1913 bylo vyrobeno 228 lokomotiv řady 97 a k tomu neurčitý počet lokomotiv pro jiné místní dráhy (s jiným označením). Tuto řadu lokomotiv lze rozdělit do dvou skupin: Lokomotivy 97.01-97.98 (včetně) a ostatní stroje. Lišily se svými parametry ale větší rozdíl nebyl. Všechny lokomotivy se vyznačovaly baňatým komínem (umisťovaným od roku 1916) a vysokým parním dómem, umístěným hned za komínem.

Z hlediska historie českého průmyslu je nejvýznamnější z této řady lokomotiva 97.182. Byla to první lokomotiva, kterou vyrobila v roce 1900 První česko-moravská továrna na stroje v Praze. Její osud není znám, po 1. světové válce zůstala někde na území Rakouska.

Po roce 1918 převzaly Československé státní dráhy celkem 133 lokomotiv a přeznačily je na řadu 310.0. Po znárodnění všech soukromých drah přibyly k ČSD dalších 5 lokomotiv podobných řadě 97. Byly to lokomotivy Novojičínské dráhy:

  • 908 „Zauchtel“ přeznačená na 310.0136
  • 909 „Neutitschein“ přeznačené na 310.0137
  • 910 „Kunewald“ přeznačené na 310.0138

a dále lokomotivy , které jezdily v oblasti Hané na místní dráze Litovel-Senice:

  • č.1 „Litovel“ přeznačené na 310.0134 (mezi nadšenci, kteří se o ní starají přezdívaná také „Babička“ )
  • č.2 „Cholina“ přeznačené na 310.0135

Oblíbená mašinka přezdívaná železničáři „Kafemlejnek“, „Názdárek“ nebo „Matylda“ byla na tratích nahrazena modernějšími stroji, přesto dojezdil poslední stroj (lokomotiva 310.097) na posunu v Bratislavě až roku 1968.

Zdroj: Wikipedie

Lokomotiva 310.0134 zvaná Babička

Úsek trati Jičín – Turnov

Listina o koncessi ze dne 7. prosince 1901 byla udělena ke stavbě a provozování lokomotivní železnice, která budiž zřízena jako místní dráha o rozchodu pravidelném z Jičínské stanice trati Ostroměřsko-Jičínské do Turnovské stanice. Koncessionář se zavazuje, že povolenou železnici počne ihned stavěti, ji nejdéle do dvou let postaví a pravidelnou vozbu po ní provozovati.

Dráhu vlastnila společnost Místní dráha Jičín – Rovensko – Turnov od října 1903 až do svého zestátnění 1. 1. 1925.

Zdroj: Wikipedie

 

Foto: Cysnews

 

Kalendář parních vlaků 2023