Zpráva z Předsednictva Českého atletického svazu ze dne 20. února 2023

Předsednictvo Českého atletického svazu řídil předseda ČAS Libor Varhaník.

 Předsednictvo ČAS schválilo

 • návrh nominace závodníků dle předloženého seznamu na HME, které se bude konat v termínu 2. – 5. března 2023 v Istanbulu/TUR.
 •  návrh vedení výpravy a doprovodu dle předloženého seznamu na HME, které se bude konat v termínu 2. – 5. března 2023 v Istanbulu/TUR.
 •  obsahovou a organizační přípravu jarní schůze Výboru ČAS v roce 2023 konané dne 28. dubna 2023 v Praze.
 •  nominaci delegátů ČAS mistrovství ČR pro rok 2023 /2. část/.
 •  nominaci delegátů ČAS na mezinárodní závody konané na území ČR v roce 2023 /2. část/.
 •  Směrnici ČAS č. 3/2023 – Soutěžní řád družstev.
 •  přijetí atletického oddílu T. J. Sokol Klášterec nad Orlicí /Pardubický KAS/ a atletického klubu Atletika Jesenice, z.s. /Středočeský KAS/.
 •  Prováděcí pokyn k udělení trenérské kvalifikace a jmenování trenérem na základě uznání tělovýchovného studia.
 •  prezentované připomínky předsedy ČAS k finálnímu znění návrhu Stanov ČOV.

 

 • Předsednictvo ČAS souhlasilo s případným podepsáním memoranda o výstavbě Haly Juliánov v Brně-Židenicích.
Libor Varhaník

Předsednictvo ČAS vzalo na vědomí

 • nominaci technických delegátů mistrovství ČR pro rok 2023 /2. část/.
 •  informaci o vyúčtování státních dotací za rok 2022.