Zastupitelé Prahy 5 schválili rozpočet na rok 2023

Zastupitelé Prahy 5 na zasedání v úterý 7. března schválili rozpočet na rok 2023 i výhled na následující roky. V letošním roce by měla městská část hospodařit s rozpočtem v objemu 1 miliarda 141 milionů Kč. Pro klíčové investice v tomto roce bude hledat možnosti vícezdrojového financování.

 

Příjmy Prahy 5 v letošním roce budou činit 695,9 milionu korun a výdaje 1,14 miliardy korun.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji dorovnají rozpočtové rezervy. V běžných výdajích se novému vedení radnice podařilo snížit schodek oproti loňskému roku o více jak 28 milionů. Vyšší výdaje na provoz jsou způsobeny především nárůstem cen energií, ty chce ale městská část zkrotit přechodem na spotové ceny energií.

„Rozpočet jsme velmi pečlivě připravili a skutečně detailně vybalancovali jednotlivé příjmy a výdaje. Pro financování klíčových, ale našimi předchůdci nezajištěných investic budeme hledat kombinaci prostředků z více zdrojů: peníze z vlastního rozpočtu bude třeba doplnit o prostředky od hlavního města, dotace či příspěvky od soukromých investorů. S těmito subjekty budeme o spolufinancování Pětkových projektů intenzivně jednat,“ říká starosta Prahy 5 Jaroslav Pašmik (PRAHA 5 SOBĚ).

 

Na investice poputuje letos 413 milionů.

Městská část potřebuje především postavit několik nových školských zařízení, ale musí investovat i do modernizace stávajících. Restrukturalizováno bylo zejména financování péče o zeleň a úklidu tak, aby tyto činnosti byly úspornější, a přitom efektivnější. V případě samotné radnice je třeba zajistit – kromě některých dílčích úprav – především další posílení kybernetické bezpečnosti.

Nové vedení městské části muselo pečlivě překontrolovat celou výdajovou stránku rozpočtu a zejména kvůli drahým energiím a obecně zvýšeným nákladům některé výdaje zeštíhlit. Pečlivě zvážit bylo nutné i finanční plán zdaňované – podnikatelské – činnosti. Tento plán vyjadřuje, jaké výnosy z majetku městské části Praha 5 očekává a jaké náklady na jeho udržení a zvelebení plánuje vynaložit.

Nechceme pokračovat v trendu, kdy se žilo na dluh. Během našeho mandátu chceme zásadně změnit přístup k hospodaření a zavést zodpovědné plánování investic. Zdá se, že naši předchůdci plánovali jen v ročním horizontu, každý rok sestavovali střednědobý výhled rozpočtu s výrazně převyšujícími výdaji nad příjmy, ale stamilionovými budoucími schodky se netrápili. Chybějící zdroje na rozvoj naší městské části nyní vyčítají nám,” říká Jolana Dočekalová, radní pro finance, investice, obchodní aktivity, dotace a EU fondy (PRAHA 5 SOBĚ).

 Radní Prahy 5 rozpočet schválili 13. února.

Následně jej projednal příslušný výbor zastupitelstva. Od 17. února byl zveřejněn na úřední desce pro všechny občany, kteří se s ním chtěli seznámit.

„Naši předchůdci nám zanechali megalomanský plán investic, na jejichž financování nezajistili žádné prostředky, a co víc – úspory za prodej městských bytů rozmělnili v provozních výdajích, za PR služby nebo papalášské manýry. Na změně již pracujeme tak, aby Pětka v budoucnu měla zdravé a trvale udržitelné hospodaření a zodpovědně plánované investice,“ uzavírá starosta Pašmik.