Zámek Sychrov – novogotická perla na severu Čech

Vydali jsme se na prohlídku novogotického zámku Sychrov, který sloužil jako rezidence původem francouzského rodu Rohanů. Tento zámek můžete znát z pohádek Zlatovláska či Nesmrtelná teta. Interiér zámku nás zaujal především řezbářskou výzdobou a nádhernými okenními sklomalbami. Zámek navštívila řada významných osobností mezi nimi můžeme zmínit císaře Františka Josefa I. či skladatele Antonína Dvořáka. V době naší návštěvy byl zámecký park uzavřen. Po prohlídce zámku jsme se vydali na vycházku po naučné stezce Lesní putování s Kamilem Rohanem. Ta nás zavedla například k Arturovu hradu nebo k unikátní vodárenské věži. Příští víkend 25. – 26. 11. můžete přijet na zámek Sychrov na adventní trhy a děti při té příležitosti si mohou prohlédnout prostory zámku v doprovodu čertice.

Adventní trhy na zámku Sychrov

Prohlídka zámku Sychrov

Vydali jsme se s průvodcem na základní prohlídkový okruh Novogotický klenot Rohanů. V rámci tohoto okruhu jsme měli možnost vidět luxusně zařízené Královské apartmá, soukromé prostory knížete a kněžny i reprezentační prostory včetně přijímacího salonu s nádherným dřevěným stropem odkud se hosté rozcházeli dvěma směry – vlevo dámy trávily čas v krbovém salonu sousedícím s kabinetem kněžny , zatímco pánové pokračovali z přijímacího salonu doprava do hráčského salonu. Během prohlídky jsme navštívili také nádhernou knihovnu a velkou jídelnu.

Prohlídka začala v kapli Panny Marie. Zde jsme mohli obdivovat sklomalby z dílny Jana Zachariáše Quast a řezbářská díla Petra Buška, který na zámku zhotovil také nábytek, dřevěné stropy i nádherně vyřezávané schodiště.  Majitelé zámku sledovali bohoslužbu z královské oratoře. V době svého pobytu na zámku na varhany v zámecké kapli často hrál Antonín Dvořák. Tento hudební skladatel však nikdy nepřijel na Sychrov navštívit některého ze členů knížecí rodiny. Se Sychrovem ho spojovalo přátelství s tajemníkem knížete Kamila z Rohanu – Aloisem Göblem, kterému byla hudba také velice blízká. Antonín Dvořák na Sychrově také tvořil – složil zde např. některé části opery Dimitrij. V bytě Aloise Göbla hrával na klavír, který Aloisu Göblovi věnovala Kamilova manželka Adéla.

Z kaple jsme pokračovali do schodišťové haly, kde nás zaujala socha Jindřicha z Rohanu. Dozvěděli jsme se, že za Velké francouzské revoluce přichází na Sychrov rod Rohanů, který kolem roku 1840 přestavěl zámek v novogotickém stylu. Na zámku začaly prohlídky pro veřejnost v 50. letech 20. století. Ze schodišťové haly jsme vystoupali po schodišti do 1. patra. Zábradlí schodiště bylo dubové, ale díky speciální povrchové úpravě na nás působilo dojmem, že se jedná o zábradlí litinové. V prvním patře jsme na stropech mezi erby viděli vyobrazené i Řády zlatého rouna. Neobjevily se zde náhodně – tři pánové z rodu Rohanů byli držiteli tohoto řádu. Poslední z nich byl udělen až v roce 1976.

Zámek nebyl celoročně vytápěn, ale jelení chodbě, kde byly vystaveny lovecké trofeje, jsme však mohli vidět radiátory ústředního topení. Během prohlídky jsme mohli nahlédnout do místnosti zvané Rodové muzeum, která se věnovala historii rodu. Zaujal nás orientální salon – byl vybaven nábytkem, který byl zhotoven na zakázku pro evropský trh a aby po nalakování na povrchu neulpíval prach, byl nábytek natírán během cesty na lodi. Že byl nábytek určen pro evropské šlechtice jsme poznali podle výšky japonského stolku, který by v Japonsku byl mnohem nižší. Na klice dveří jsme si všimli také hlavy Číňana.

Potom jsme se zastavili v Rohanské portrétní galerii . Zde jsou vystaveny francouzské portrétní malby – jedná se o největší sbírku toho druhu ve střední Evropě. Malíř Karel Javůrek rozšířil galerii o portréty některých postav ze středověku – na těchto obrazech jsou kostýmy i postavy smyšlené, protože malíř tyto osoby nikdy neviděl.

Zámek Sychrov byl reprezentativním sídlem rodiny Rohanů. Navštívila ho řada významných osobností například francouzský král Karel X., pruský král Vilém I. nebo rakouský císař František Josef I. Proto nás zaujalo honosně zařízené Královské apartmá, v jehož salonu jsme mohli vidět také obraz Ludvíka XIV. zvaného též Král slunce. V Královském apartmá jsou stěny zdobeny motivy bournonské lilie, připomínající původ rodu Rohanů ve Francii.

Hosté vstupovali do prostor zámku buď hlavním schodištěm nebo přicházeli schodištěm ze zahrady. Vešli nejprve do přijímacího salonu. A právě v tomto zámeckém křídle jsme v závěru prohlídky mohli vidět nádherně vyzdobený hráčský salon, kterému vévodil unikátní  stůl na biliár vyrobený v Londýně, dále knihovnu a velkou jídelnu. V jídelně jsme si všimli drobné kartičky s menu, na které byly pokrmy uvedeny ve francouzštině. V těchto místnostech jsme obdivovali nejen nádhernou řezbářskou výzdobu, ale také sklomalbu na oknech. Viděli jsme zde také portréty tří pánů z rodu Rohanů, kteří byli držiteli řádu Zlatého rouna.

Zatímco do prostor prvního patra zámku jsme vstoupili po schodišti, po kterém přicházelo panstvo, prohlídku jsme opouštěli schodištěm, které používalo služebnictvo, umístěným v bretaňské věži zámku.

zámek Sychrov

 

Zámek Sychrov

 

 

Po prohlídce zámku jsme se zastavili na oběd v Hostinci u zámku, který se nachází přímo v blízkosti parkoviště před zámkem. Z menu jsme si vybrali jelení svíčkovou na smetaně se špekovým knedlíkem a filet ze pstruha s bramborem. Obě jídla byla velmi chutná a prostředí restaurace příjemné.

Naučná stezka Lesní putování s Kamilem Rohanem

Po obědě jsme se vydali na krátkou procházku. Protože v době naší návštěvy byl zámecký park pro veřejnost uzavřen, zvolili jsme vycházku po naučné stezce Lesní putování s Kamilem Rohanem. Naučná stezka byla otevřena v srpnu 2008 v blízkosti zámeckého parku. Stezka vedoucí lesy, které se od zámku svažují do údolí řeky Mohelky, měří 1,8 km a je na ní 6 stanovišť. Na stezku vede značení přímo z parkoviště před zámkem Sychrov. První zastavení stezky se nachází za budovou Alzheimer home. Část trasy naučné stezky vede po modré turistické značce. Prošli jsme kolem budovy bývalé výletní restaurace.  Došli jsme k Arturovu hradu. Romantickou zříceninu Arturova hradu tvoří dvě věže a bránou s cimbuřím. Branou vede silnice. Pod hradem vedla prý kdysi několik set metrů dlouhá podzemní chodba. Hrad byl postaven na místě poustevny v polovině 19. století. Během naší vycházky jsme si všimli v zámeckém areálu unikátní technické památky. Jednalo se novogotickou vodárenskou věž, která byla postavena roku 1891 na místě původního vodojemu Vodu čerpala z řeky Mohelky. Fungovala do roku 1953, kdy byl zámecký areál napojen na veřejný vodovod. Vedle vodárenské věže se nachází budova Oranžérie. Dříve sloužila jako letohrádek a květinová galerie. Po celkové rekonstrukci, která byla zahájena v roce 2007, se v ní nachází kavárna. Obešli jsme celý areál zámku a prošli jsme se také Rohanovou alejí.

Lesní putování s Kamilem Rohanem

Arturův hrad

Vodárenská věž v areálu zámku Sychrov

Sychrovský železniční vidadukt

Naši vycházku jsme zakončili u Sychrovského železničního vidaduktu. Tento kamenný železniční viadukt byl postaven v letech 1857-1859, stavbu provedli bratři Kleinové a V. Lanna. V horní části se nachází 8 oblouků s rozpětím 9,5 metru a v dolní části je 6 nižších oblouků. K viaduktu nás ze železničního nádraží Sychrov dovedla červená turistická značka.

Železniční viadukt Sychrov

 

Prohlídka nádherného novogotického zámku Sychrov byla skutečným zážitkem. Rádi se sem vrátíme na adventní trhy, vánoční prohlídku zámku nebo  v létě, kdy se zde v prostorách zámeckého parku konají Skotské hry. Proto jsme si už do kalendář poznamenali termín této akce: 24. srpen 2024.

Více informací o zámku Sychrov naleznete  ZDE

 

Foto: Cysnews

Zámek Sychrov

Na místě dnešního zámku stávala původně pozdně gotická tvrz, zničená v průběhu třicetileté války. V letech 1690–1693 si na jejím místě tehdejší majitelé Sychrova Lamottové z Frintropu postavili dvoupatrový barokní zámek. V roce 1820 koupila sychrovský zámek původem francouzská knížecí rodina Rohanů a Sychrov se stal jedním z jejích hlavních sídel. Protože však starý barokní zámek nesplňoval nároky Rohanů na reprezentaci a pohodlné bydlení, nechal jej kníže Karel Alain Gabriel Rohan ve 20. letech 19. století rozšířit ve stylu pozdního klasicismu. Kníže Kamil Filip Josef Idesbald Rohan pak v letech 1847–1862 provedl rozsáhlou přestavbu zámeckých budov ve stylu romantické gotiky, vzápětí byly novogoticky upraveny i veškeré zámecké interiéry.

Ve 2. polovině 19. století, v době knížete Kamila, vášnivého botanika, se těšil přízni přilehlý zámecký park.

Poslední majitel z rodu Rohanů, Alain Rohan, ve 30. letech 20. stol. přijal německé občanství. Po druhé světové válce byl majetek Rohanů konfiskován československým státem na základě dekretu č. 12/1945 Sb. Od roku 1950 byl zámek postupně zpřístupňován veřejnosti.

Rohanská portrétní galerie

Ze zbývajících obrazů je důležitá zejména kolekce francouzské portrétní malby, tzv. Rohanská portrétní galerie. Jedná se o největší sbírku francouzského portrétního malířství ve střední Evropě. Čítá přesně 243 portrétů členů rohanského rodu, spřízněných rodů i členů francouzské královské dynastie Bourbonů (včetně portrétů králů Ludvíka III., Ludvíka XIV. a Ludvíka XV.). Zejména cenný je Jezdecký portrét Ludvíka XIV. při přechodu přes Rýn od Charlese Le Bruna a dílenská malba portrétu stejného krále od Hyacinthe Rigauda, zajímavý hlavně svým osudem je portrét Marie de Rohan (okruh Henriho Gascara), který se po čase vrátil v roce 2011 na Sychrov. Tyto francouzské importy byly v 60. a 70. letech restaurovány Karlem Javůrkem, který zároveň rozšířil portrétní galerii o několik fiktivních podobizen.

Se sychrovským zámkem je spojen i český hudební skladatel Antonín Dvořák, který zámek a přilehlou obec navštívil sedmkrát. Dojížděl sem za svým dlouholetým přítelem, sychrovským správcem Aloisem Göbelem. Krása zámeckého parku, kde se často procházel, jej inspirovala k napsání řady skladeb, např. houslový koncert a moll, opus 53.

Zámek v září 1834 navštívil dokonce i bývalý francouzský král Karel X. s doprovodem. (Přítomni byli mimochodem i Joachim Barrande a Marie Terezie Bourbonská, vévodkyně z Angoulême, dcera francouzské královny Marie Antoinetty) se kterými Rohany pojilo opuštění Francie po Velké Francouzské revoluci v roce 1789.

V druhé polovině 19. století se Sychrov těšil několikrát z návštěvy členů vládnoucí habsburské dynastie. 1. listopadu 1866 navštívil zámek František Josef I. Na jeho počest byla podle něho nazvána cesta skrz oboru do Radostína a později na této cestě byla postavena malá žulová pyramida. 10. července 1871 poté navštívil zámek korunní princ Rudolf, na počest této návštěvy byla nazvána Vyhlídka korunního prince Rudolfa, která se nachází v parku. Později, 10. září 1875, také navštívila arcivévodkyně Marie Terezie a arcivévoda Carl Ludwig, data všech těchto návštěv byla umístěna na pyramidu. Desky s těmito údaji posléze zmizely, ale byly obnoveny v roce 2008 v rámci vytvoření naučné stezky Lesní putování s Kamilem Rohanem.

Arturův hrad

Mimo areál parku vymezený litinovým plotem, nicméně kompozičně do parku včleněný, stojí Arthurův hrad (někdy také uváděný jako Artušův hrad, či Alte Burg, tj. Starý hrad) v podobě romantické zříceniny, respektive slavnostní brány na cestě k Radostínu. Podzemní chodba patřící k tomuto hradu patřila k oblíbeným atrakcím parku.

Zdroj: Wikipedie

 

Mikulášským parním vlakem do Kryštofova Údolí