Začínají přípravné práce před rekonstrukcí Barrandovského mostu a uzavírka části chodníku i cyklotrasy A1

 Rekonstrukce Barrandovského mostu, která startuje 14. května 2022 instalací dopravního omezení, se nezadržitelně blíží. Aby práce v průběhu samotné stavby probíhaly bez zbytečného zdržení a uzavírka rampy ze Strakonické ulice byla jen na nezbytně nutnou dobu, zahájí Technická správa komunikací (TSK) v pátek 29. dubna 2022 v nočních hodinách přípravné práce. Bude se jednat o vybudování přejezdů mezi severní a jižní nosnou konstrukcí mostu na obou předpolích, které jsou nebytné pro samotnou rekonstrukci mostu. Přípravné práce skončí 6. května 2022.

1.Obr. Přípravné práce spočívají ve výstavbě nových přejezdů na předpolích mostu, a to na straně Prahy 4 i Prahy 5.

 

V rámci těchto prací dojde k dopravnímu omezení:

ve směru od Prahy 5 na Prahu 4

  1. A)    před začátkem mostu – zábor levého jízdního pruhu,
  2. B)    na konci mostu, na straně Prahy 4 – zábor levého jízdního pruhu na sjízdné rampě do ul. Modřanská a zábor pravého jízdního pruhu ve směru na ul. Jižní Spojka (směr Praha 10),

ve směru od Prahy 4 na Prahu 5 – na konci mostu, na straně Prahy 5 – zábor levého jízdního pruhu.

 Dále dojde v rámci celkové rekonstrukce mostu v termínu od 3. května do 31. srpna 2022 k uzavření cyklotrasy A1 a chodníku na jižní straně mostu takto:

 

  1. Strana MČ Praha 5 úplná uzavírka chodníku/cyklotrasy A1, EV4 v oblasti pod Barrandovským mostem – nájezdnou rampou z ul. Strakonická na ul. Barrandovský most a dále na ul. Jižní Spojka a chodníku vedoucím po jižní straně mostu směrem od Prahy 5 na Prahu 4.

 

  1. Strana Praha 4 úplná uzavírka chodníku od ul. Modřanská /cyklotrasy A1, EV4 v oblasti pod Barrandovským mostem – nájezdnou rampou z ul. Strakonická na ul. Barrandovský most a dále na ul. Jižní Spojka a chodníku vedoucím po jižní straně mostu směrem od Prahy 5 na Prahu 4.

 

Objízdná trasa povede:

  1. za uzavřený jízdní pás chodníku/cyklotrasy A1, EV4 v předmětném úseku ze směru od Lahovic směrem na Barrandovský most: (cyklotrasa A111, A12) ul. Podjezd – ul. Zbraslavská – Barrandovský most – severní strana chodníku Barrandovského mostu – Praha 4 (obdobně v opačném směru),

 

  1. za uzavřený jízdní pás chodníku v předmětném úseku směrem od Prahy 4 na Prahu 5 – severní strana chodníku Barrandovského mostu – Praha 5 (obdobně v opačném směru).

https://opravujeme.to/action/728/

 

Barrandovský most – rampa Strakonická Praha 4, 5 • Strakonická