Barrandovský most – rampa Strakonická Praha 4, 5 • Strakonická

Jedná se o kompletní rekonstrukci mostu, zahrnující v I. etapě opravu jižní poloviny jižního mostu. V každém směru budou zachovány dva pruhy průběžné a jeden pruh odbočovací. Odstraněn bude mostní objekt, který tvoří součást Strakonické rampy, a následně bude postaven most nový. Dále se zrekonstruuje horní část této rampy a vnější dva jízdní pruhy na mostě ve směru od Smíchova včetně dilatačního závěru na Barrandovské rampě a před sjezdem do Braníka. Bude také opravena spodní část mostu nad Strakonickou ulicí.

1. etapa – 14.5.2022 31.8.2022

1. etapa – objízdné trasy

  • Počítá se s částečnou uzavírkou.
  • Provoz třemi jízdními pruhy v každém směru bude zachován.
  • Vjezd z ulice Strakonická na Barrandovský most ve směru Braník bude převeden na objízdnou trasu D0 – Pražský okruh, dále na ulici K Barrandovu a na D0 – Pražský okruh a směr D1.
  • Strakonická ulice bude od Strakonické rampy za most průjezdná pouze levým jízdním pruhem.
  • Bude sanována spodní část mostu nad železniční tratí a rovněž bude omezený provoz na přilehlé komunikaci mezi opěrou Barrandovské rampy, kolejemi a cyklostezkou podél Vltavy.
  • Dopravně inženýrské opatření (DIO) pro tuto etapu viz obrázky.

Zahájení v květnu roku 2022.

Zahrnuje opravy jižní poloviny jižního mostu. V každém směru budou dva pruhy průběžné a jeden pruh odbočovací. Bude odstraněný mostní objekt, který tvoří součást Strakonické rampy, a následně bude postaven most nový. Dále se zrekonstruuje horní část této rampy a vnější dva jízdní pruhy na mostě ve směru od Smíchova včetně dilatačního závěru na Barrandovské rampě a před sjezdem do Braníka.

Bude opravena spodní část mostu nad Strakonickou ulicí. Strakonická ulice bude od Strakonické rampy za most průjezdná pouze levým jízdním pruhem. Bude sanována spodní část mostu nad železniční tratí a rovněž bude omezen provoz na přilehlé komunikaci mezi opěrou Barrandovské rampy, kolejemi a cyklostezkou podél Vltavy.

Fotografie z 18.5.2022

zdroj : TSK Praha