Z Václavského náměstí zmizel poslední stánek s občerstvením. Praha s provozovateli vedla dlouholeté soudní spory

Krátce po začátku rekonstrukce spodní části Václavského náměstí zmizel z tohoto historického místa poslední zbývající stánek. S těmi vedlo hlavní město dlouholeté soudní spory kvůli dluhům v řádech desítek milionů korun. Praha místo po posledním odstraněném stánku uklidila a tato část náměstí je zcela připravena na rekonstrukci.

Šest stánků s občerstvením na Václavském náměstí

Na Václavském náměstí se dříve nacházelo celkem šest stánků s občerstvením. S každým z provozovatelů nicméně hlavní město vedlo spory kvůli dluhům, některé skončily u soudu a následnou exekucí. Celkem se jednalo o částky v řádech desítek milionů korun. Se začátkem rekonstrukce náměstí zmizel i poslední stánek.

„Jsem rád, že se nám podařilo dotáhnout proměnu Václavského náměstí po všech směrech. Lze říci, že trpělivost přináší ovoce. Město vedlo vleklé spory s provozovateli často kritizovaných stánků, již v roce 2013 rozhodlo, že je zde dále nechce. Nicméně symbolicky až nyní, kdy začíná rekonstrukce náměstí, dochází po vleklých sporech k jejich odstranění,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

Celková rekonstrukce Václavského náměstí

Před týdnem začala po letech příprav celková rekonstrukce Václavského náměstí. Představitelé hlavního města slavnostně předali staveniště firmě Hochtief CZ, která zajistí rekonstrukci spodní části prostranství za necelých 327 milionů korun. Ve spodní části náměstí se bude jednat především o úpravy, které směřují ke zvýšení kvality prostředí pro obyvatele a návštěvníky. Nově budou vydlážděny povrchy náměstí a osazen nový mobiliář, dále se plánuje vysazení dvouřadého stromořadí po obou stranách náměstí včetně zajištění mechanismů pro zavlažování stromů.

„Pevně věřím, že po dlouhých desetiletích, kdy jedno z českých nejvýznamnějších náměstí bylo více ostudou nežli pýchou Prahy, z něj uděláme místo, na které budeme v Praze hrdí, a bude to náměstí, které máme opět rádi,“ doplňuje radní Jan Chabr.