Univerzita Karlova se dohodla na spolupráci se společností Microsoft: Společné memorandum podpoří vytovření bezpečnějšího kybernetického prostoru

Univerzita Karlova uzavřela memorandum o vzájemné spolupráci se společností Microsoft. Jeho cílem je naplňování společné vize o podpoře vzdělávání, zvyšování povědomí a sdílení odborné znalosti v oblasti kybernetické bezpečnosti a kybernetických dovedností.

Univerzita Karlova a společnost Microsoft se rovněž chtějí společně podílet na vzdělávání občanů a veřejnosti České republiky v oblasti kybernetické bezpečnosti a kybernetických dovedností a zároveň tak přispět k prosazování demokratických hodnot a ochrany proti dezinformacím.

Obě strany hodlají v rámci podepsaného memoranda intenzivněji spolupracovat na digitalizaci a prosazování technologických inovací, což – jak věří – bude mít pozitivní dopad na českou společnost a ekonomiku a současně přispěje k významnému postavení České republiky v oblasti kybernetické bezpečnosti a její národní bezpečnosti.

„Univerzita a společnost Microsoft si uvědomují hodnotu technologií ve vzdělávání. Chápou sílu mezinárodní výměny informací a chtějí propagovat a podporovat vzdělávání o kybernetické bezpečnosti a souvisejících otázkách, což je zásadní pro to, aby se tato vize stala škálovatelnou a udržitelnou realitou,“ uvedla Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy u příležitosti podpisu memoranda.

„Rozvoj digitalizace, inovací a práce v hybridním prostředí jde ruku v ruce s potřebou osvěty v oblasti kybernetické bezpečnosti v co nejširším měřítku. Naše spolupráce se bude zaměřovat na vzdělávání a sdílení zkušeností v oblasti kybernetické bezpečnosti v různých sektorech, protože sofistikovaná ochrana systémů a dat je prioritou pro nás všechny včetně veřejné správy, univerzitní a vědecké obce. Jednou z oblastí, které se budeme věnovat, je rovněž problematika dezinformací a podpora demokratických hodnot,“ dodává Violeta Luca, generální ředitelka společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko.

Podpis memoranda je výsledkem dohody mezi nejstarší a největší českou univerzitou a společností Microsoft o podpoře spolupráce mezi soukromým sektorem a akademickou sférou.

Společnost Microsoft a Univerzita Karlova při příležitosti podpisu memoranda uspořádaly seminář: Klíčové aspekty kybernetické bezpečnosti (20. a 23. června v prostorách Karolina). Akci podpořilo Ministerstvo Obrany, Národní centrála proti organizovanému zločinu, Institut pro politiku a společnost, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, společnosti Cyber Rangers a Charles University Innovations Prague a.s.