Světový den toalet: 19.11.2019

Iniciativa Světového dne toalet se opírá o přijetí rezoluce „Sanitační zařízení pro všechny“. Tato rezoluce byla přijata Valným shromážděním OSN v červenci 2013 a první Světový den toalet se připomínal 19. listopadu téhož roku. Cíl, který tento den sleduje je upozornit na zoufalý nedostatek hygienických zařízení v rozvojových zemích a na nebezpečí, která z toho vyplývají pro lidi.

Mezinárodní den toalet

Možná se ptáte, proč i toalety mají svůj mezinárodní den. Pro lidi z rozvinutých zemí je WC naprostou samozřejmostí. V jiných částech světa je ale situace odlišná. Až 2,5 miliardy lidí, to je více než ¼ populace, nemá přístup k základním sanitačním zařízením, jako je kanalizace, voda, ale i záchody. V některých zemích jsou tak lidé nuceni k vykonání potřeby využívat otevřené veřejné prostory. Jedna ze třech žen na světě namá možnost využívat hygienicky nezávadné WC. Vylučování v otevřeném prostoru je spojeno s vysokým rizikem infekčních onemocnění, ale také s ponížením a potencionálním násilí. Zlepšení situace v oblasti dostupnosti nezávadných hygienických zařízení je jedním z hlavních přání pro více než miliardu žen a dívek světa. Čisté a oddělené toalety jsou mimo jiné jedním z rozhodujících faktorů, které motivují dívky chodit do školy.

Světový den toalety, který se každoročně slaví 19. listopadu, je o inspirativních opatřeních k řešení celosvětové sanitační krize a pomoci dosáhnout cíle udržitelného rozvoje 6, který slibuje hygienu pro všechny do roku 2030. Světový den záchodu byl založen v roce 2001 Světovou organizací toalet a byl v roce 2013 oficiálním dnem OSN. OSN-Water vede pracovní skupinu mezinárodních agentur, která vede kampaň za společné téma.

Rovnost a důstojnost

Jako téma pro letošní den toalet bylo zvoleno „rovnost a důstojnost“ jako jeden z hlavních motivů k zajištění chybějících hygienických zařízení. Oddělené a uzavřené toalety by mohly zamezit napadání a znásilňování žen. Řešení nedostatečných hygienických kapacit vyžaduje mobilizaci globální spolupráce a úsilí komunit o zlepšení hygieny a změnu společenských norem. Pro plnění cílů v oblasti dostupnosti hygienických zařízení je nutné využívat cílené politiky, zlepšit financování a zajistit komplexní plánovaní podpořené silnou politickou vůlí.

Zdroj informací  :