Společnost Primark se zavazuje učinit udržitelnější módu dostupnou všem. Představuje rozsáhlý program nových závazků

15.září 2021: Společnost Primark dnes představila rozsáhlou strategii udržitelnosti, jejímž cílem je snížit plýtvání s oblečením, snížit emise uhlíku napříč hodnotovým řetězcem na polovinu a zlepšit životy lidí, kteří vyrábějí výrobky pro tuto společnost.

Aktivity společnosti Primark budou směřovat k:

 

 • Zajištění toho, aby veškeré oblečení bylo vyrobeno z recyklovaných materiálů nebo
  z těch získaných z udržitelnějších zdrojů
 • Navržení oděvů tak, aby byly recyklovatelné a prodloužila se jejich životnost
 • Snížení emisí uhlíku na polovinu napříč celým hodnotovým řetězcem
 • Zajištění životního minima pro pracovníky dodavatelského řetězce

 

Tato nová strategie zavazuje společnost Primark jako mezinárodního maloobchodního prodejce módy změnit způsob výroby svých produktů, aniž by došlo ke změně strategie dostupných cen, které umožní nákup udržitelnější módy pro každého.

   

V souladu s novými závazky bude společnost Primark pracovat na tom, aby veškeré oblečení této značky bylo do roku 2030 vyrobeno z recyklovaných materiálů nebo z materiálů získaných z udržitelnějších zdrojů. Tyto požadavky dnes splňuje 25 procent veškerého prodaného oblečení. Jako první krok k naplnění tohoto cíle budou v obchodech během jednoho roku dostupná všechna základní pánská, dámská a dětská trička, vyrobená z bavlny udržitelného původu.

Společnost Primark také provede změny v procesu navrhování tak, aby bylo možné módní produkty na konci jejich životnosti recyklovat a nedocházelo tak k plýtvání s oblečením. Firma je také odhodlána zlepšit životnost oblečení, aby jej bylo možné nosit déle, a pracovat na definici nových směrnic o životnosti v módním průmyslu společně s britskou charitativní organizací WRAP (Waste & Resources Action Programme). Tato iniciativa se zavázala urychlit přechod módního průmyslu k cirkularitě.

 

„Těmito kroky vstupujeme do nové éry našeho podnikání. Naší ambicí je nabídnout zákazníkům produkty vyrobené způsobem, který je lepší pro planetu i pracovníky, jenž se na tomto procesu podílejí. Zároveň však chceme zachovat dostupné ceny, na které jsou naši zákazníci zvyklí a mají je rádi. Víme, že to je něco, co od nás naši zákazníci, ale také kolegové očekávají,” řekl k uvedení Paul Marchant, CEO společnosti Primark.

 

„Nejsme na začátku cesty. Již více než deset let pracujeme na tom, aby naše podnikání bylo udržitelnější a etičtější. Jeden ze čtyř námi prodávaných oděvních kousků již pochází z řady Primark Cares, která je vyrobena z recyklovaných materiálů nebo materiálů získaných z udržitelnějších zdrojů. Tyto nové závazky představují zrychlení tempa a rozsahu změn a vyžadují, abychom o našem podnikání přemýšleli jinak. Od procesu navrhování jednotlivých kousků, přes jejich výrobu, až po to, jakým způsobem je prodáváme v našich obchodech,“ doplňuje Marchant.

 

Na závěr dodává: „Neznáme všechny odpovědi a víme, že sami to nezvládneme. Jsme ale odhodláni spolupracovat napříč módním průmyslem, abychom dosáhli skutečných smysluplných změn.“

Nová strategie navazuje na aktivity společnosti v této oblasti za posledních deset let. V návaznosti na konzultace s odborníky napříč celým průmyslem, se tyto závazky soustředí jak na vlastní podnikatelské aktivity, tak na aktivity celosvětového dodavatelského řetězce. Zároveň rozvíjí závazky, které již společnost Primark jako signatář hlavních iniciativ v oblasti módního průmyslu naplnila. Patří mezi ně „Textiles 2030“, iniciativa WRAP (Waste & Resources Action Programme), která má za cíl urychlení přechodu módního a textilního průmyslu k cirkulární ekonomice a systémovým změnám ve Velké Británii. Společnost také spolupracuje s charitativní organizací Ellen MacArthur Foundation na naplnění závazku recyklovatelnosti veškerého prodávaného oblečení.

Vedle změny v procesu výroby oděvů bude společnost Primark spolupracovat se svými dodavateli na snížení uhlíkových emisí v celém hodnotovém řetězci na polovinu, čímž přispěje k transformaci na úrovni celého průmyslu. Ve vlastních provozovnách bude rovněž pokračovat v odstraňování jednorázových plastů, k dnešnímu dni představuje úspora více než 500 milionů odstraněných kusů.

Společnost Primark rozšíří svůj Program na udržitelné získávání bavlny, již dnes největší svého druhu v oblasti módního průmyslu. Vyškolí farmáře k využívání metod regenerativního zemědělství, vycházejících z udržitelných postupů, jako je používání menšího objemu vody
a chemikálií. To vše díky partnerství se společností Cotton Connect za použití regenerativního kodexu REEL k posílení biologické rozmanitosti, přizpůsobení se změně klimatu a zlepšení obživy zemědělců.

Primark jako maloobchodní prodejce bude stavět na svých zavedených etických obchodních iniciativách a existujícím partnerství s iniciativou ACT (Action, Collaboration, Transformation) za účelem zlepšení života pracovníků, kteří se podílejí na výrobě jeho oděvů. Bude usilovat
o zajištění životního minima pro pracovníky ve svém dodavatelském řetězci a bude investovat do programů poskytujících lepší pracovní příležitosti ženám.

 

„Věříme, že za udržitelné produkty by se neměly platit prémiové ceny, které si může dovolit jen menšina. Díky tomu, kým jsme, věříme, že máme příležitost nabídnout udržitelnou módu všem,” doplňuje Paul Marchant.

 

Společnost Primark využije svých 397 prodejen napříč 14 zeměmi, aby představila zákazníkům kampaň „How Change Looks“ neboli Jak vypadá změna. Zákazníkům umožní podílet se na změně také prostřednictvím řady iniciativ jako jsou rozšíření počtu recyklačních košů v obchodě nebo sběr a recyklace oděvů na konci jejich životnosti. Zaměří se i na poučení spotřebitelů o technikách prodlužující životnost jednotlivých kousků od úprav pomocí šití ke správným postupům při praní oděvů.

 

O svém pokroku bude společnost každoročně informovat. Pro další informace o strategii,
a devíti konkrétních závazcích v oblasti populace, planety a samotných produktů navštivte www.primark.com/howchangelooks

 

K realizaci nové strategie využívá společnost Primark své globální měřítko a soustředí se na celý dodavatelský řetězec, stejně jako na vlastní aktivity. Tato strategie zahrnuje devět klíčových závazků ve třech klíčových oblastech. Těmi jsou:

 

Oděvy s delší životností – Naše podnikání se stane cirkulárním a více udržitelným.

 1. Cenově dostupné oděvy navržené tak, aby vydržely – Do roku 2025 zapracujeme na životnosti našich oděvů.
 2. Oděvy, které lze recyklovat – Do roku 2027 budou oděvy dle našeho návrhu recyklovatelné.
 3. Oděvy z recyklovaných vláken – Do roku 2030 budou veškeré naše oděvy vyrobeny z recyklovaných materiálů nebo z materiálů získaných z udržitelnějších zdrojů.


Ochrana života na planetě –
Budeme se chovat ohleduplně k přírodě, snížíme emise uhlíku na polovinu a omezíme plýtvání.

 1. Snížení naší uhlíkové stopy na polovinu – Do roku 2030 snížíme emise uhlíku v celém našem hodnotovém řetězci na polovinu.
 2. Snížení neoděvního odpadu – Do roku 2027 odstraníme jednorázové plasty
  a všechen další neoděvní odpad.
 3. Obnovení biodiverzity – Do roku 2030 vyškolíme pomocí našeho Programu na udržitelné získávání bavlny zemědělce k využívání regenerativních zemědělských postupů. 

Zlepšení životních podmínek lidstva – Budeme chránit a zlepšovat živobytí a odolnost pracovníků, kteří vyrábějí naše oblečení.

 1. Finanční odolnost – Do roku 2030 budeme usilovat o životní minimum pro pracovníky v našem dodavatelském řetězci a nabídneme jim školení o finanční gramotnosti
  a přístup k sociální ochraně.
 2. Podpora rovných příležitostí pro ženy – Do roku 2030 posílíme postavení žen napříč naším dodavatelským řetězcem díky rozvoji dovedností a překonání překážek, bránících jejich profesnímu rozvoji.
 3. Zlepšení zdraví a celkové pohody – Do roku 2030 zajistíme přístup k efektivnímu procesu podávání stížností pracovníků v dodavatelském řetězci a rozšíříme možnosti k zajištění pomoci v oblasti duševního a fyzického zdraví.

 

O společnosti Primark

Primark je mezinárodní maloobchodní řetězec, který nabízí zákazníkům nejnovější módu, kosmetiku a domácí potřeby za výhodné ceny. Primark byl založen v Irsku v roce 1969 pod názvem Penney’s. V současné době má značka 397 obchodů ve 14 zemích napříč Evropou
a Severní Amerikou, kde zaměstnává více než 70 000 lidí a neustále se rozrůstá. Společnost Primark usiluje o lepší budoucnost pro populaci a planetu a pracuje na tom, aby se její podnikání stalo udržitelnější. Proto se připojila k Chartě, která se zabývá módou pod záštitou OSN (UNFCCC), a podporuje ambici Charty docílit téměř nulových emisí a závazek dosáhnout 30% snížení emisí skleníkových plynů (GHG) do roku 2030. Kromě toho se společnost přihlásila k „Textiles 2030“, iniciativě WRAP (Waste & Resources Action Programme), která má za cíl urychlení přechodu módního a textilního průmyslu k cirkulární ekonomice
a systémovým změnám ve Velké Británii. Společnost Primark pokračuje v rozšiřování své značky Primark Cares zahrnující oblečení a další produkty, které jsou vyráběny s použitím recyklovaných nebo udržitelnějších materiálů nebo výrobních metod. Prodeje produktů této značky nyní tvoří více než čtvrtinu celkových prodejů oděvů.

 

Program pro udržitelné získávání bavlny společnosti Primark (Primark Sustainable Cotton Programme, PSPC) zahájený v roce 2013 nyní představuje největší program svého druhu v oděvním průmyslu a jeho metody se podílí na vzniku 14 % veškerého našeho bavlněného oblečení. Do konce příštího roku bude pomocí tohoto programu vyškoleno 160 000 zemědělců k využívání přirozenějších a udržitelnějších metod pro pěstování bavlny, čímž dojde k omezení používání chemických pesticidů, hnojiv a vody.

 

CottonConnect je průkopnická společnost se sociálním podtextem, která vznikla s cílem podpořit dodavatelské řetězce bavlny a pomoci tak výrobcům textilu a zemědělcům zlepšit životní podmínky. CottonConnect má díky svým týmům napříč Evropou, jižní Asií a Čínou rozsáhlé pozemní sítě. Společnost Primark spolupracuje s CottonConnect a Asociací samostatně výdělečně činných žen (SEWA) od roku 2013. Společně se podílejí na Programu pro udržitelné získávání bavlny, který podporuje pěstitele bavlny, aby snížili své výrobní náklady, přijali ekologičtější způsoby hospodaření a zvýšili tak své výdělky.