Top news

Smrtka nás provázela na krátké procházce po Havlíčkově Brodě odhalila krásné náměstí a řadu zajímavých pamětihodností

Projížděli jsme městem Havlíčkův Brod a rozhodně jsme nelitovali, že jsme podnikli krátkou procházku centrem města. Přešli jsme řeku Sázavu přes most u sv. Kateřiny, na jehož okraji nás zaujal Hnátův kámen. Jedná se o smírčí kámen ze 16. století. Připomíná hlásného Hnáta, který měl zradit město jihlavským Němcům. Za to byl ukamenován.

Havlíčkovo náměstí

Prošli jsme ulicí Dolní, která nás dovedla na Havlíčkovo náměstí. V centru náměstí stojí Mariánský sloup. Nachází se zde také Koudelova kašna. Kamennou kašnu nechal dle pověsti postavit pekař Koudela. Kašnu zdobí socha Tritóna, který nad hlavou nese kruhovou nádrž s delfínem. Stojí v místě pozdně gotické kašny, která zde stála až do počátku 18. století.  Na náměstí nás zaujalo kovové zábradlí, lemující středověkou zhruba 16 m hlubokou kamennou studnu.

Havlíčkovo náměstí

Prohlédli jsme si měšťanské domy kolem náměstí. Zaujaly nás budovy Staré radnice, která  vznikla spojením dvou gotických domů. Průčelí je zakončené cimbuřím, v renesančním štítu je takzvaná Brodská smrt. Podle pověsti se jednalo o postavu zrádného hlásného Hnáta, jehož kostra byla pro výstrahu umístěna na radnici. Hlásný chtěl totiž roku 1472 vydat město Jihlavanům, proto byl pro výstrahu potrestán,  a budova Nové radnice postavené v těsném sousedství. Původně zde byla stará rychta ze 13. století. Od první poloviny 16. století až do roku 1836 tu fungoval městský pivovar. V budově byl v minulosti hostinec i sídlo vojenské posádky. V roce 1891 prošel přestavbou na pseudobarokní radnici. V budově Nové radnice dnes sídlí Městský úřad i Informační centrum.

Stará radnice

 

Stará a Nová radnice na Havlíčkově náměstí

Na horním konci náměstí se nachází Havlíčkův dům. Dům prošel v 16. století renesanční přestavbou a v roce 1871 novogotickou úpravou. V té době byla slavnostně odhalena pamětní deska K. H. Borovskému. Jeho rodina dům vlastnila v letech 1832-1880. Dnes zde sídlí muzeum Vysočiny s expozicí o Karlu Havlíčkovi.

Havlíčkův dům

Dominantou náměstí je Kostel Nanebevzetí Panny Marie stojící v horní části náměstí.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie pochází z poslední čtvrtiny 13. století. Tento původně raně gotický chrám však byl v průběhu staletí několikrát přestavěn. V mohutné gotické věži s vyhlídkovým ochozem se nachází jeden z nejstarších českých zvonů: zvon Vilém ze třicátých let 14. století. Kostel byl postaven v raně gotickém slohu v závěru 13. století. Kolem roku 1380 byla vystavěna věž a jižní část kostela, a do počátku 15. století byl údajně celý kostel zaklenut. Roku 1422 jej vypálili husité. V roce 1570 byla věž zvýšena o jedno patro. V letech 1633-37 byl přestavěn, barokní kopuli získal v roce 1707. Za nejstarší částí kostela se pokládá čtvercová severní předsíň a navazující mohutné zdivo severní strany kostela.

Zdroj: Wikipedie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Park Budoucnost a Štáflova bašta

Od kostela Nanebevzetí Panny Marie jsme pokračovali ulicí Boženy Němcové ke Štáflově baště. je součástí gotického hradebního systému města. Stojí v parku Budoucnost na Rubešově náměstí. Postavena byla společně s opevněním města po roce 1310. V 50. letech zde byl otevřen památník malíře Otakara Štáfla, jehož rodný dům stával nedaleko opevnění.

Štáflova bašta

V parku poblíž Štáflovy bašty nás vyděsila část letecké pumy trčící ze země. Pamětní tabule poblíž ní nás informovala, že na tomto místě zahynuly při leteckém útoku v roce 1944 čtyři žáci Obecné školy.

 

Procházeli jsme parkem a přes zamrzlý rybník Hejtman jsme se zadívali na protější stráň, kde nás kromě Hudebního pavilonu zaujal pomník Karla Havlíčka Borovského. Čtyři a půl metru vysoká bronzová socha připomíná českého novináře a básníka Karla Havlíčka Borovského. Ten v Havlíčkově Brodě strávil své dětství a mládí. Socha byla odhalena v roce 1924, jejím autorem byl akad. sochař Bohumil Kafka.

Památník K.H. Borovského

Kolem kostela Sv. Trojice jsme se vrátili opět na Havlíčkovo náměstí. Vraceli jsme se opět přes most U sv.Kateřiny v jehož blízkosti se nachází kostel Sv. Kateřiny, původně špitální kostel ze 13. století.

Došli jsme na parkoviště čerpací stanice OMV, kde je dobíjecí stanice pro elektromobily PREpoint.

Nedaleko od čerpací stanice je kavárna U notáře, v její zahradě byl v roce 2002 postaven objekt trychtýřovitého tvaru „Střed Evropy“. Podle Járy Cimrmana se střed Evropy nachází někde u  Brodu. Cimrman hledal těžiště Evropy, a ačkoliv mu nejprve vycházelo spíše k Uherskému Brodu, odstřihl z plánu část Uralu a přiblížil se tak k Brodu Německému – Havlíčkovu. Chtěl se zde usadit a zřídit si chalupu s vysílací věží, odkud by mohl zasáhnout svými myšlenkami celý kontinent.

Havlíčkův Brod

(do roku 1945 Německý Brod)  je město v kraji Vysočina ležící na řece Sázavě. Původně zde stála hornická osada u brodu přes Sázavu. Nejdříve to byl Smilův Brod podle zakladatele Smila z Lichtenburka, o kterém existují nejstarší zmínky kolem roku 1234. Nejstarší zmínka o vlastním městě pochází ale z listiny datované k 26. říjnu 1256, ve které se řeší spor brodského plebána s vilémovským klášterem. V roce 1274 byla osada povýšena na město a ke konci 13. století město obehnáno hradbami. Od roku 1308 až do roku 1945 se město jmenovalo Německý Brod. Za husitských válek zde v roce 1422 hledal útočiště král Zikmund se svým vojskem. Husitské oddíly vedené Janem Žižkou Brod dobyly a císařské vojsko porazily. Bylo to jedno z posledních vítězství Žižky, tato událost současně definitivně ukončila těžbu stříbra. Roku 1637 byl Brod povýšen na královské město.

V letech 1871–1874 působil na zdejším gymnáziu Vilém Kurz, vědec, spisovatel a politik, jeden ze zakladatelů Klubu českých turistů a jeden z iniciátorů stavby Petřínské rozhledny v Praze. Roku 1945 bylo město v rámci vysídlení Němců z Československa přejmenováno na Havlíčkův Brod podle Karla Havlíčka Borovského. Historické jádro města je městskou památkovou zónou.

 Zdroj: Wikipedie

 

Foto: JB Cysnews

.

YouTube
Share
%d bloggers like this: