Skauti a skautky rozsvítí i letos Česko vánočním plamínkem z Betléma

Betlémské světlo, symbol míru a porozumění, přivezou skauti a skautky do Česka v sobotu 14. prosince 2019. Plamínek z Betléma si v tento den přeberou ve Vídni skautské delegace z celé Evropy. O týden později, 21. prosince, ho dobrovolní skautští kurýři rozvezou vlaky do všech koutů republiky.

Betlémské světlo

Cestu z Betléma do Rakouska absolvuje vánoční plamínek letecky, zde se pak během slavnostní ekumenické bohoslužby předává skautům z jednotlivých evropských zemí. Letos tato slavnost proběhne v sobotu 14. prosince ve Vídni.

S Betlémským světlem přijede rj 370 – Vindobona, příjezd na Brno – Dolní nádraží 14. prosince v 18:35.

V sobotu 21. prosince 2019 ráno se pak vánoční plamínek díky skautským dobrovolníkům a dobrovolnicím rozšíří po celé republice – rozvoz probíhá již tradičně po vlakových trasách. Na mnoha místních akcích si pak budou moci Betlémské světlo lidé připálit a odnést do svých domovů.

   Přehled vlakových tras a časů příjezdu najdete ZDE.

„V letošním roce skauti a skautky Betlémské světlo rozvezou 62 vlaky a lidé si pro něj mohou přijít na 774 vlakových stanic a stovky místních akcí. Všechny akce najdou zájemci na webu Betlémského světla, kde jsou zaznamenané v přehledné mapě,“ uvádí koordinátor Betlémského světla Jan Svoboda.

Betlémské světlo do Česka skauti přiváží již od roku 1989. Do tehdejšího Československa se před třiceti lety dostalo díky exilovým skautům, kteří jej v prosinci 1989 donesli až pod sochu sv. Václava v Praze. Po pádu komunistického režimu byl v tu chvíli skauting u nás čerstvě znovu povolený a příjezd Betlémského světla byl jednou z prvních větších akcí, na nichž se skauti a skautky mohli svobodně sejít.

Myšlenka Betlémského světla vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do desítek zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se jeho rozdávání stalo součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem.

Předání světla v katedrálách

  • Praha: neděle 22. prosince, během mše svaté v 10:00
  • Olomouc: neděle 22. prosince, během mše svaté v 10:00
  • Brno: neděle 15. prosince, během mše svaté v 9:00

 

Předání primátorovi hlavního města

proběhne na Nové radnici (Mariánské nám.) v neděli 22. prosince v 17:00.

 

  • Letošním Dítětem světla je jedenáctiletá dobrovolnice Červeného kříže Victoria Kampenhuber z Horního Rakouska, která si Betlémské světlo převzala na konci listopadu v jeskyni Narození Krista.
  • Partnery Betlémského světla jsou České dráhy. Celou akci připravuje brněnské skautské středisko Řehoře Mendla s pomocí stovek skautských dobrovolníků a dobrovolnic po celé zemi.
  • Česká pošta připravila i letos příležitostné razítko Betlémského světla, které bude k dostání od 21. 12. do 23. 12. v Praze, Brně a Olomouci (přesné místo zde).

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 13 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na více než 64 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa. Více na www.skaut.cz.

titulní foto : Petra Divišová

 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2019

YouTube
Share