Samec nandu pampového v Zoo Ostrava vzorně pečuje o deset mláďat

Nový samec nandu pampového v ostravské zoologické zahradě, který byl přivezen začátkem letošního roku ze Zoo Olomouc, již odchovává svá první mláďata. Starostlivě pečuje o 10 potomků. Jejich matky se do odchovu nijak nezapojují, dokonce jsou od samce s mláďaty oddělené.

U nandu pampových obstarává péči o potomstvo výhradně samec, včetně inkubace vajec.

Samec se páří s více samicemi, které pak snášejí vejce do jednoho hnízda. Snůšku samec inkubuje 35–40 dní. Následně pak o mláďata pečuje do stáří asi šesti měsíců. Vodí je a střeží, potravu si od prvních dní obstarávají mláďata sama. Ostravský samec zasedl na 18 vajec, která mu během jednoho týdne nasnášelo pět samic. Z vajec se 3. května vylíhlo deset mláďat, jedno se nevyklubalo a zbytek byl neoplozený.

Samce s mláďaty mohou návštěvníci Zoo Ostrava vidět ve výběhu naproti výběhu lvů (viz také video).

 

Nandu pampový (Rhea americana) je nelétavý pták obývající jihoamerické pampy.

Je výborným běžcem (běhá rychlostí až 60 km/h). Křídla, která nemá uzpůsobená k letu, používá při běhu k udržování rovnováhy, nebo když chce prudce změnit směr, příp. zastavit. Žije v místech s vysokou travní vegetací, ale i na okrajích lesů. Vystupuje až do výšky 2000 m n. m. Mladí nanduové zůstávají ve skupinách až do své pohlavní dospělosti, tedy do věku dvou až tří let. V Červeném seznamu (IUCN Red List) je řazen v kategorii blízko ohrožení (Near Threatened). V jeho domovině je ohrožován zejména lovem pro maso a využíváním travnatých ploch, které obývá, pro zemědělství.

 

Nandu pampový

Foto autoři Monika Vlčková (foto) a Enrico Gombala (video).