Řízení grantové komise pro sport jsou nyní transparentnější

V uplynulých měsících byla přijata zásadní protikorupční opatření při rozdělování dotací hl. m. Prahy v oblasti sportu. Klíčovou změnou byla reorganizace odboru sportu a volného času, který je sloučen s odborem školství v nově vzniklý odbor školství, mládeže a sportu. Součástí reorganizace byly také některé personální změny, například byla odvolána ředitelka zrušeného odboru sportu Soňa Fáberová. Všechna jednání grantové komise jsou nyní přístupná veřejnosti, z jednání komise jsou zveřejňovány zápisy, včetně projednaných podkladů i příloh, a jsou zohledňovány připomínky zúčastněných.

Slova představitele hl.města Prahy

„Když jsem nastupoval na post radního pro oblast školství a sportu, byl jsem si vědom toho, že se jedná o vysoce korupční prostředí. Proto mě velice těší, že se v rekordním čase povedlo zavést do praxe fungování grantové komise pro sport balíček protikorupčních opatření, která nepochybně poslouží ke ztransparentnění rozdělování grantů v oblasti sportu. Nyní se už nemůže stát, že by vybrané sportovní subjekty byly protežovány na úkor druhých a že by přidělené finanční prostředky následně posloužily k jinému, než původnímu záměru,“ říká radní hl. m. Prahy pro sport Vít Šimral.

V budoucnosti by mohly nastat i změny ve výborech. „V této souvislosti bych považoval do budoucna za vhodné řešení rozdělení výboru pro sport na dva. Konkrétně na výbor pro sport a volný čas a výbor pro školství. S tímto záměrem jsme v uplynulých dnech seznámili naše koaliční partnery. Toto téma budeme diskutovat v koalici příští týden,“ dodává Šimral.

V grantové komisi byli za Piráty jmenováni političtí zástupci z řad odborníků v oblasti sportu, nově jsou v komisi i zástupci opoziční stran. Podle radního Šimrala už komise neslouží jako prodloužená ruka jen jedné politické straně, tak jak během uplynulých dvaceti let sloužila ČSSD, jmenovitě panu Hulínskému nebo Karlu Březinovi.

Nově přijatá centralizovaná pravidla pro poskytování dotací, a to nejen v oblasti sportu, jsou nyní aplikována také na všechny zbývající oblasti dotační podpory vyhlašované hl. m. Prahou. Obsahují jasně zformulovaná kritéria, za jakých jsou dotace poskytovány, tedy jakým způsobem a podle čeho jsou jednotlivé projekty hodnoceny a bodovány.

Kriteria hodnocení

Základní kritéria hodnocení jsou maximálně přiblížena dikci zákona. Doplňková kritéria vycházejí z matematických výpočtů údajů uvedených v žádostech. Hodnocení projektů je následně prováděno dvoukolově. V prvním kole pracovníky odboru školství, mládeže a sportu a v druhém kole členy komise, z nichž každý si sestavuje vlastní bodovou škálu. Hodnocení pracovníků odboru a hodnocení komise je následně zprůměrováno a pak má stejnou hodnotu v celkovém hodnocení projektu. Podporu projektů navrhují členové komise s ohledem na pořadí vycházejícího z bodového zisku, které jednotlivé projekty v tomto hodnocení obdrží. Bodové hodnocení projektů je následně zveřejněno a návrh podpory komise doporučí ke schválení orgánům hl. m. Prahy, tj. Radě a Zastupitelstvu hl. m. Prahy.

prahasportovni.eu