Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš onemocněl koronavirem

Onemocnění rektora Masarykovy univerzity Martina Bareše nemocí COVID-19 se zjistilo poté, co jej v sobotu večer oslovila Krajská hygienická stanice s tím, že byl ve čtvrtek 27. srpna patrně v kontaktu s nakaženou osobou.

Rektor netrpí žádnými příznaky. Obratem se nechal na vlastní náklady otestovat pomocí PCR testu, jehož výsledek ale byl pozitivní. Do 12. září mu byla nařízena izolace.Masarykova univerzita aktuálně spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí na dohledání všech lidí na univerzitě i mimo ni, kteří byli s rektorem v uplynulých třech dnech v kontaktu.

Netrpí žádnými příznaky, do 12. září však bude dodržovat karanténu.