Pražská rada rozhodne o vzniku pracovní skupiny k okružní lince metra O

Na koncepční poradě Rady hl. m. Prahy představil náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr plán pokračování příprav metra O – páté okružní linky pražského metra. Radní by měli v horizontu příštích dvou týdnů rozhodnout o vytvoření pracovní skupiny. Pokud se tak stane, připraví skupina zadání pro studii proveditelnosti.

 

Výstupem z pravidelné týdenní koncepční porady Rady hl. m. Prahy a z následných jednání je shoda na dalším postupu příprav metra O.

Rada hlavního města tak do dvou týdnů rozhodne o vzniku nové pracovní skupiny. V případě schválení bude jejím úkolem připravit zadání pro studii proveditelnosti.

 

Na koncepčním koaličním jednání jsme se shodli, že vyhodnotit přínos metra O pro budoucí rozvoj Prahy má smysl – jakkoliv někteří koaliční partneři mají na věc různé pohledy. Dokud ale nedáme na stůl komplexní studii, nemůžeme finálně rozhodnout. Proto do dvou týdnů na jednání Rady hlavního města Prahy předložíme s náměstkem Petrem Hlaváčkem společný tisk, kterým se zřídí pracovní skupina. Ta bude mít za úkol připravit zadání pro výběr zhotovitele studie proveditelnosti metra O,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

 

„V první řadě je důležité udělat studii dopravních toků v Praze při zohlednění a zapracování dlouhodobě plánovaného rozvoje města a následný rozvoj optimálního dopravního řešení. Tato studie by se neměla věnovat pouze území hlavního města Prahy, ale brát v potaz i celý metropolitní region a jejich vzájemnou provázanost,“ prohlásil předseda Výboru pro dopravu Zastupitelstva hl. m. Prahy Pavel Richter.

 

Samotná pracovní skupina by měla být složena z odborníků na dopravu, územní rozvoj, ze sociologů, sociálních geografů, architektů, ekonomů i ze zástupců městských společností, jako je ROPID, Dopravní podnik hl. m. Prahy nebo Institut plánování a rozvoje Prahy.

Hlavní město osloví i Správu železnic kvůli koordinaci a propojení s plánovanými vysokorychlostními tratěmi a městským železničním tunelem, který je momentálně prověřován v rámci studie proveditelnosti Železničního uzlu Praha.

 

Do zadání pro studii proveditelnosti bude důležité promítnout různé pohledy, jako je například kvalita života ve městě, dopravní obslužnost rozvojových území, dostupnost bydlení, další rozvoj města, urbanismus nebo životní prostředí.

 

foto : Twitter Adam Scheinherr