Praha – Radotín – Uzavírka na křižovatce pod Korunou od 21.7. do 4.8.2022

Od 21. července do 4. srpna 2022 bude v rámci rekonstrukce světelné křižovatky na náměstí Osvoboditelů pokračovat asfaltování dalších větví, a to ve směru k cementárně a k centru Radotína.

V uvedeném termínu bude na křižovatce průjezdný pouze jízdní pruh ze směru od Černošic do centra Radotína. Pro opačný směr, případně pro směr od nového sídliště a cementárny, bude opět otevřena cesta přímo pod Korunou – po odbočení do ulice Na Výšince, kde pak bude možné odbočit doleva nebo doprava. Zároveň bude kvůli průjezdu autobusů zjednosměrněn přejezd v ulici Na Betonce – ze směru od Vrážské ulice. Vznikne tak velký kruhový objezd.

Oficiální objízdná trasa ve směru do Černošic a Lochkova bude vedena přes Pražský okruh a ulicí K Cementárně. V rámci této akce zároveň dojde ke změně trasy autobusových linek dle přiloženého dopravního opatření s tím, že zastávky zůstanou beze změny.

Samotné asfaltování světelné křižovatky  na náměstí Osvoboditelů (pod Korunou) proběhne ve dvou fázích:

  • Od 21. do 25.7. bude pro směr od Černošic v provozu pravý odbočovací pruh (mezi chodníkem a novým ostrůvkem), zbytek světelné křižovatky bude uzavřen, a to i pro chodce! Funkční bude přechod pro chodce u Rozmarýnu či pod kinem (u můstku přes Radotínský potok).
  • Od 26.7 do 4.8. bude pro směr od Černošic zprovozněn levý jízdní pruh (v protisměru) a pravý odbočovací pruh se bude asfaltovat. Ze směru od cementárny bude možné dojet na parkoviště u úřadu na náměstí Osvoboditelů 21/2a. Pro chodce budou opět v provozu přechody (až na jeden, vedoucí přes odbočovací pruh na ostrůvek).

Opatření obecné povahy vydané Magistrátem hl. m. Prahy, včetně objízdných tras a situační mapy křižovatky.

Zdroj : Praha 16

 

Od 16. července bude Radotín neprůjezdný