Praha 5 podporuje výstavbu paralelní dráhy. Chce zajistit svým obyvatelům klid

Obyvatelé Pětky mohou nyní klidně spát. Memorandum o porozumění a spolupráci mezi Prahou 5 a Letištěm Praha, podepsané zástupci obou stran by mělo zajistit bezhlukový prostor a minimální vliv na životní prostředí.

 

Klíčovými body Memoranda je podpora městské části Praha 5 výstavbě paralelní dráhy. Zásadním přínosem bude zvýšení bezpečnosti letového provozu, neboť jedna dráha bude využívaná na vzlety a druhá na přistání. Dalším přínosem této nové dráhy bude snížení negativního vlivu leteckého provozu právě nad územím páté městské části. Dalším důležitým faktorem Memoranda je skutečnost, že po zprovoznění a kolaudaci paralelní dráhy s hlavní vzletovou a přistávací dráhou bude dnešní vedlejší dráha 12/30 zrušena.

 

V době výluky hlavní přistávací dráhy letos na jaře, z důvodu zásadnější opravy, jsme zaznamenali desítky, možná stovky volání zoufalých občanů, abychom zastavili létání v noci nad jejich hlavami. Právě proto podporujeme realizaci paralelní dráhu, protože v noci nad hlavami nikoho, tedy ani obyvatel jiných městských částí, se létat nebude,“ říká radní pro zahraniční vztahy a podporu podnikání MgA. David Dušek (STAN).

 

Snížení hluku jinak než paralelní dráhou lze docílit pouze eliminací starších a hlučných letadel z provozu na Letišti Václava Havla Praha a ekonomického znevýhodnění provozu hlučných letadel formou progresivního hlukového poplatku založeného na certifikátech a také na povolení nočního provozu letiště pouze nejtišším typům letadel. Noční provoz, z důvodu nedostatečné kapacity, prostě zakázat nelze.

 

Letiště Praha nezapomíná ani na obyvatele Pětky. Zavázalo se kompenzovat dopad jeho provozu                            na obyvatele páté městské části tím, že poskytne finanční podporu v souladu s jeho provozními možnostmi. Přitom sleduje více oblastí života, jako je vzdělávání, sociální péče, bydlení a hlavně životní prostředí.

 

„Vítám, že se Letiště Praha zavázalo finančně podpořit jazykové vzdělávání dětí ze základních škol naší městské části. Dále podpoří oblasti jako je vylepšení podmínek rezidenčního bydlení, sociální péče a chce přispívat na zlepšení životního prostředí a veřejného prostoru,“ říká starostka MČ Praha 5 Mgr. Renáta Zajíčková (ODS).