Pozvánka na přednášku Zoo Ostrava: Chráníme naše obojživelníky a plazy

Ve středu 1. března se v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava uskuteční další přednáška z cyklu Zajímavosti ze světa zoologie. Bude pojednávat o našich obojživelnících a plazech, a to zejména těch, kteří se vyskytují přímo v areálu zoo. Představí také různorodá opatření, která mohou těmto vzácným a ohroženým tvorům pomoci.

 

V přírodním areálu ostravské zoologické zahrady žije celá řada volně se vyskytujících druhů živočichů – drobní i větší savci, několik desítek druhů ptáků, vzácní plazi a obojživelníci, ale také mnoho zástupců bezobratlých.

Jelikož se v řadě případů jedná o vzácné a ohrožené druhy, budují pro ně pracovníci dlouhodobě a systematicky opatření, která jim zajistí co možná nejlepší podmínky pro žití. Jedná se o zajištění dostatečné potravní nabídky a také míst k rozmnožování a odchovu mláďat. V případě ptáků se například jedná o výsadbu plodonosných keřů, instalaci bezpečných hnízdních budek, pítek apod. Na přednášce Vám Otakar Závalský, koordinátor biodiverzitních opatření v Zoo Ostrava, představí, jaká opatření vytváříme pro skupinu plazů a také obojživelníků, kteří jsou mezi obratlovci nejohroženější skupinou. Nebude chybět ani výčet zástupců těchto dvou skupin, kteří se v zoo vyskytují. Přednáška bude doplněna řadou fotografií a také videí.

 

  • Název přednášky: Chráníme naše obojživelníky a plazy
  • Přednášející: Otakar Závalský, Zoologická zahrada a botanický park Ostrava
  • Termín: středa 1. března 2023 od 16:00 hod.
  • Místo konání: přednáškový sál u vstupu do zooRealizaci přednášky finančně podpořil Moravskoslezský kraj. Vstup na přednášku je zdarma.

 

Nestihli jste některou z našich přechozích přednášek?

Pak ji můžete zhlédnout na https://www.zoo-ostrava.cz/cz/akce-v-zoo/prednasky-v-zoo/.

Foto : autor Enrico Gombala.