Nový dům pro rodiny vážně nemocných dětí ve FN Motol

 Moderní ubytovací zařízení bude nyní ve FN Motol k dispozici pro rodiny dlouhodobě hospitalizovaných dětí. V domě budou moci využívat společenskou místnost, dětskou hernu, společnou pracovnu, kuchyňské zázemí, prádelnu a sušárnu. Dům má kapacitu 21 pokojů s vlastním příslušenstvím a úložnými prostory a plné obsazenosti by měl dosáhnout cca od února 2023.

 

Fakultní nemocnice v Motole dlouhodobě podporuje a prosazuje přítomnost rodičů v co nejvyšší možné míře, a to s ohledem na složitost léčebné a ošetřovatelské péče, tak, aby mohla být poskytována v co nejvyšší možné kvalitě. Díky novému ubytovacímu zařízení mohou být nemocnému dítěti nablízku nejen rodiče, ale i třeba sourozenci nebo prarodiče. Pokud to malému pacientovi jeho zdravotní stav dovolí, může se svou rodinou nebo blízkými pobývat mimo nemocniční pokoj a přitom v areálu nemocnice.

Na většině oddělení FN Motol může být v současné době hospitalizován jeden ze zákonných zástupců nemocného dítěte, pokud splňuje zákonné podmínky (věk do 6 let, ve vyšším věku pak doporučení ošetřujícího lékaře schválené zdravotní pojišťovnou). V ostatních případech je možná nepřetržitá přítomnost rodiče s výjimkou operačních sálů a jejich zázemí, dále také v případě speciálních vyšetřovacích metod a vysoce specializovaných oddělení (např. ARO anebo Jednotka intenzivní a resuscitační péče).

O ubytování v novém domě mohou požádat rodiče dětí hospitalizovaných na všech dětských klinikách, tzn. Klinice dětské hematologie a onkologie, Dětském kardiocentru, Klinice dětské chirurgie, Klinice dětské neurologie, Klinice dětské a dospělé ortopedie a traumatologie, Klinice ušní, nosní a krční a Pediatrické klinice.

Hlavním kritériem pro ubytování rodinných příslušníků a blízkých osob dětských pacientů FN Motol bude délka hospitalizace a také vzdálenost bydliště od nemocnice. Ošetřující personál zprostředkuje rodičům možnosti ubytování a vystaví potvrzení o přibližné délce hospitalizace. Další komunikace rodiče pak už bude probíhat napřímo s ubytovacím zařízením. Samozřejmě i nadále bude pro rodiče a blízké osoby hospitalizovaných dětí fungovat nemocniční ubytovna s kapacitou 60 lůžek.

Nemocnice ani rodiny nebudou muset za pobyt platit, náklady na provoz a údržbu budou hrazeny ze strany dárců. V polovině prosince se předpokládá obsazenost cca 50 % celkové ubytovací kapacity, od února už by pak dům měl fungovat na 100 %.

Miloslav Ludvík, ředitel FN Motol

„Jsme největší dětská nemocnice v ČR a tak se nás problematika přítomnosti rodiče u hospitalizovaného dítěte dotýká velmi intenzivně. Věříme, že pro dítě je přítomnost jeho blízkého velmi důležitá a v procesu jeho uzdravování nepostradatelná. Pomůže tomu i toto nové ubytovací zařízení, které bylo vybudováno v našem nemocničním areálu. Je to poprvé v ČR, kdy se na pozemku státního zdravotnického zařízení a zároveň ze soukromých finančních prostředků vybudovalo moderní ubytování v takových dispozicích, aby zde mohly být spolu celé rodiny. Celá stavba byla opravdu velmi komplikovaná nejen z mnoha administrativních, ale i právnických a provozních důvodů.“

 

Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví

„Jako lékař vím, že dobrý psychický stav a pohoda jsou pro léčbu dětských pacientů zásadním faktorem. K tomu jednoznačně pomáhá i přítomnost rodičů nebo rodinných příslušníků. Tímto bych chtěl poděkovat Nadačnímu fondu – Dům Ronalda McDonalda, díky němuž je možné zde, přímo v areálu Fakultní nemocnice v Motole, otevřít ubytovací zařízení pro rodiny dlouhodobě hospitalizovaných dětí.“

  

Lucie Šrámková, přednostka Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

„Na Klinice dětské hematologie a onkologie je každoročně diagnostikováno kolem 250 dětí s nádorovým onemocněním, které zde podstupují léčbu trvající mnoho měsíců a někdy i let. Pečujeme o děti z celé České republiky a u některých specializovaných léčebných postupů i o děti ze zahraničí. Proto velmi vítáme další možnost ubytování dětí a jejich rodin přímo v areálu nemocnice, které jim usnadní a zpříjemní toto nesmírně náročné období.“ 

Jan Starý, emeritní přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

„Fakultní nemocnice v Motole soustřeďuje dětské pacienty s vybranými diagnózami z celé České republiky. Otevřením Domu Ronalda McDonalda se zařadila mezi velké světové nemocnice, které nabízejí rodinám s vážně nemocnými dětmi zůstat pohromadě v areálu nemocnice v situaci, kdy hospitalizace dětí není nutná, ale vyžadují intenzivní ambulantní sledování a léčbu.“

 

 

O PROJEKTU

  • Únor 2018                     Dohoda o společném záměru na vybudování a dlouhodobé provozování domu
  • Duben 2019                  Položení základního kamene
  • Listopad 2022               Slavnostní otevření
  • Celková investice           cca 78 mil. Kč
  • Generální sponzor         Nadační fond DRMCD